Multi-axis Actuator | Robot Cylinder – Electric Actuator, loại trục XYZ, không kèm động cơ của TOYO.