Xi lanh điện hiệu suất cao là loại xi lanh điện có khả năng hoạt động tục. Hiệu suất hoạt động hay là duty cycle từ 70 – 100%. Tốc độ di chuyển dọc trục lên đến 1111 m/s với gia tốc cực đại 38.2 m/s2. Loại xi lanh này thích hợp với các ứng dụng đòi hỏi tốc độ nhanh, tải trọng lớn và cường độ hoạt động cao. Lực đẩy lớn nhất có thể lên đến 500000N ~ 50 tấn (Series SRSA).

Bảng thông số kỹ thuật Xi lanh điện hiệu suất cao

Series  Lực tĩnh Lực động Chịu tải động Tốc độ tối đa Gia tốc tối đa Loại trục vít Hành trình Loại động cơ Hiệu suất hoạt động (%) Nhiệt độ môi trường (1) Chỉ số IP
CASM-25 up to 2600 N up to 300 N up to 2042 N Up to 125 mm/s up to 4 m/s2 Ball screws 20 – 50 mm Servo motor Up to 80 0 to +50 °C IP 54S
CASM-32 up to 700 N up to 700 N up to 2800 N Up to 500 mm/s up to 6 m/s2 Lead screw /
Ball screws
50 – 400 mm BLDC motor or servo motor Up to 100 0 to +50 °C IP 54S
CASM-40 up to 2375 N up to 2375 N up to 6000 N Up to 826 mm/s up to 6 m/s2 Lead screw /
Ball screws
100 – 600 mm BLDC motor or servo motor Up to 86 0 to +50 °C IP 54S
CASM-63 up to 5400 N up to 5400 N up to 13700 N Up to 1067 mm/s up to 6 m/s2 Lead screw /
Ball screws
100 – 800 mm BLDC motor or servo motor Up to 100 0 to +50 °C IP 54S
CASM-100 up to 82000 N up to 82000 N up to 106000 N Up to 500 mm/s up to 12 m/s2 Ball screws / Roller screws 50 – 2000 mm Servo motor > 85 -20 to +50 °C IP 54S
LEMC 21 up to 40000 N up to 40000 N up to 54300 N Up to 1000 mm/s up to 12 m/s2 Roller screws 100 – 600 mm AC motor or servo motor Up to 76 0 to +40 °C IP 54S
LEMC 30 up to 80000 N up to 80000 N up to 122000 N Up to 880 mm/s up to 12 m/s2 Roller screws 100 – 800 mm AC motor or servo motor Up to 79 0 to +40 °C IP 54S
CEMC up to 10400 N up to 25000 N up to 59000 N Up to 300 mm/s up to 7 m/s2 IRS 180 mm Servo motor Up to 100 0 to +40 °C IP 54S
SEMC up to 10000 N up to 10000 N up to 27400 N Up to 600 mm/s up to 9.5 m/s2 Roller screws 125 mm Servo motor Up to 80 0 to +40 °C IP 54S
SRSA up to 500000 N up to 450000 N up to 572000 N Up to 1111 mm/s up to 38.2 m/s2 Roller screws 1500 mm Servo motor Up to 100 0 to +40 °C IP 54S
SVSA up to 90200 N up to 74600 N up to 176000 N Up to 10 mm/s up to 0.6 m/s2 Roller screws 900 mm Servo motor Up to 100 0 to +40 °C IP 54S
CPSM up to 5000 N up to 5000 N up to 21000 N Up to 100 mm/s up to 6 m/s2 Ball screws 100 – 700 mm BLDC motor or servo motor Up to 100 0 to +50 °C