Hiển thị tất cả 2 kết quả

 • SLIDEKIT

  SLIDEKIT

  Xi lanh điện cho rô bốt cộng tác (cobots)
  Một số ứng dụng yêu cầu khoảng hoạt động dài.

  Liên hệ Đọc tiếp
 • LIFTKIT 7th axis robot

  LIFTKIT

  Tải lên max 1,5 kN & tốc độ max 80 mm/s
  Hành trình max 900 mm
  Thích hợp với nhiều loại Co-robot UR, Omron, TM…
  Giao thức điều khiển TCP/IP

  Liên hệ Đọc tiếp