Ứng dụng khóa liên động safety interlock trong nhiều ngành công nghiệp. Sản phẩm và giải pháp của Hãng Fortress – UK.