Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • MH80

  Motor-less MH80

  Thông số kĩ thuật Motor-less Electric Actuator MH80

  • Repeatability:±0.1(mm)
  • Lead: 102(mm)
  • Maximum Speed : 5000(mm/s)
  • Strok Pitch :50-3000 / 50 Pitch (mm)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • MK65

  Motor-less MK65

  Thông số kĩ thuật Motor-less Electric Actuator MK65

  • Repeatability:±0.1(mm)
  • Lead: 110*2(mm)
  • Maximum Speed : 5000*2
  • Strok Pitch : 50-5000 / 100 Pitch (mm)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • MK85

  Motor-less MK85

  Thông số kĩ thuật Motor-less Electric Actuator MK85

  • Repeatability:±0.1(mm)
  • Maximum Speed : 5000*2(mm/s)
  • Strok Pitch :50-5000 / 100(increments)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • Nơi nhập dữ liệu

  Motor-less MK110

  Thông số kĩ thuật Motor-less Electric Actuator MK110

  • Repeatability:±0.1(mm)
  • Maximum Speed: 5000*2(mm/s)
  • Strok Pitch :50-4800 / 100(increments)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • MG65

  Motor-less Electric Actuator MG65

  Thông số kĩ thuật Motor-less Electric Actuator Mg65

  • Repeatability:±0.04(mm)
  • Lead: 45*2(mm)
  • Maximum Speed : 3500*2(mm/s)
  • Strok Pitch :300-3700 / 50(increments)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • Motor-less MH65

  Motor-less MH65

  Thông số kĩ thuật Motor-less Electric Actuator MH65

  • Repeatability:±0.1(mm)
  • Lead: 78(mm)
  • Maximum Speed : 3900(mm/s)
  • Strok Pitch :50-3000 / 50 Pitch (mm)
  Liên hệ Đọc tiếp