Hiển thị tất cả 2 kết quả

 • Step Motor Robot Cylinder CGTY5

  Step Motor CGTY5

  Thông số kĩ thuật Step Motor Robot Cylinder CGTY5

  • Repeatability:±0.01(mm)
  • Ball Screw Lead:2 / 5 / 10 / 20(mm)
  • Maximum Speed | Horizontal:≦100 / ≦250 / ≦500 / ≦1000(mm/s)
  • Maximum Speed | Vertical:≦100 / ≦250 / ≦500 / ≦1000(mm/s)
  • Maximum Payload | Horizontal:≦30 / ≦30 / ≦15 / ≦10(kg)
  • Maximum Payload | Vertical:≦10/≦10/≦5/≦2.5(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • Step Motor Robot Cylinder CGTY4

  Step Motor CGTY4

  Thông số kĩ thuật Step Motor Robot Cylinder CGTY4

  • Repeatability:±0.01(mm)
  • Ball Screw Lead:2 / 6/ 12(mm)
  • Maximum Speed | Horizontal:≦100 / ≦300 / ≦600 (mm/s)
  • Maximum Speed | Vertical:≦100 / ≦300 / ≦600 (mm/s)
  • Maximum Payload | Horizontal:≦25 / ≦20 / ≦12(kg)(kg)
  • Maximum Payload | Vertical:≦8/≦8/≦3.5(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp