Hiển thị tất cả 20 kết quả

 • Electric Actuator for Clean Room - Robot Cylinder ECB17

  ECB17 (Clean Room)

  • Clean room CLASS 10
  • Repeatability:±0.04(mm)
  • Ball Screw Lead:40(mm)
  • Maximum Speed:2000(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):45(kg)
  • Maximum Payload (Vertical): N/A(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • ECB22 (Clean Room)

  • Clean room CLASS 10
  • Repeatability:±0.04(mm)
  • Ball Screw Lead:40(mm)
  • Maximum Speed:2000(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):85(kg)
  • Maximum Payload (Vertical): N/A(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • Electric Actuator for Clean Room - Robot Cylinder ECB14

  ECB14 (Clean Room)

  • Clean room CLASS 10
  • Repeatability:±0.04(mm)
  • Ball Screw Lead:40(mm)
  • Maximum Speed:2000(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):25(kg)
  • Maximum Payload (Vertical): N/A(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • ECB10 (Clean Room)

  • Clean room CLASS 10
  • Repeatability:±0.04(mm)
  • Ball Screw Lead:32(mm)
  • Maximum Speed:1600(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):10(kg)
  • Maximum Payload (Vertical): N/A(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • Electric Actuator for Clean Room - Robot Cylinder ECB6

  ECB6 (Clean Room)

  • Clean room CLASS 10
  • Repeatability:±0.04(mm)
  • Ball Screw Lead:40(mm)
  • Maximum Speed:2000(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):3(kg)
  • Maximum Payload (Vertical): N/A(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • Electric Actuator for Clean Room - Robot Cylinder ECB5

  ECB5 (Clean Room)

  • Clean room CLASS 10
  • Repeatability:±0.04(mm)
  • Ball Screw Lead:40(mm)
  • Maximum Speed:2000(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):3(kg)
  • Maximum Payload (Vertical): N/A(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • ECH22M

  ECH22M (Clean Room)

  • Phòng sạch LỚP 10
  • Độ lặp lại: ± 0,005 (mm)
  • Đầu bi vít: 5/10/20/40(mm)
  • Tốc độ tối đa:300/600/1200/2400(mm/s)
  • Tải trọng tối đa (Ngang):1330/130/85/43(kg)
  • Tải trọng tối đa (Dọc):50/40/25/12(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • ECH17M

  ECH17M (Clean Room)

  • Clean room CLASS 10
  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:5/10/20/32(mm)
  • Maximum Speed:200/400/800/1280(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):120/95/50/35(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):40/25/15/12(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • ECH22

  ECH22 (Clean Room)

  • Clean room CLASS 10
  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:5/10/25/40(mm)
  • Maximum Speed:300/600/1500/2400(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):150/150/105/43(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):55/45/20/12(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • ECH17

  ECH17 (Clean Room)

  • Clean room CLASS 10
  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:5/10/20/40(mm)
  • Maximum Speed:300/600/1200/2400(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):120/110/75/22(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):40/30/14/7(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • ECH14

  ECH14 (Clean Room)

  • Clean room CLASS 10
  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:5/10/20/32(mm)
  • Maximum Speed:300/600/1200/1920(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):95/75/35/15(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):27/18/7(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • Electric Actuator for Clean Room - Robot Cylinder GCY12

  GCY12 (Clean Room)

  • Clean room CLASS 10
  • Repeatability:±0.01(mm)
  • Ball Screw Lead:5/10/20/32(mm)
  • Maximum Speed:250/500/1000/1600(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):110/88/40/30(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):33/22/10/8(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • Electric Actuator for Clean Room - Robot Cylinder GCY8

  GCY8 (Clean Room)

  • Clean room CLASS 10
  • Repeatability:±0.01(mm)
  • Ball Screw Lead:5/10/20(mm)
  • Maximum Speed:250/500/1000(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):50/30/18(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):15/8/3(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • Electric Actuator for Clean Room - Robot Cylinder GCY5

  GCY5 (Clean Room)

  • Clean room CLASS 10
  • Repeatability:±0.01(mm)
  • Ball Screw Lead:2/5/10/20(mm)
  • Maximum Speed:100/250/500/1000(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):30/30/15/10(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):10/10/5/2.5(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • Electric Actuator for Clean Room - Robot Cylinder GCY4

  GCY4 (Clean Room)

  • Clean room CLASS 10
  • Repeatability:±0.01(mm)
  • Ball Screw Lead:2/6/12(mm)
  • Maximum Speed:100/300/600(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):25/20/12(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):8/5/2(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • GCH8S

  GCH8S (Clean Room)

  • Clean room CLASS 10
  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:5(mm)
  • Maximum Speed:300(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):50 kg(Dual carriage)
  • Maximum Payload (Vertical):15 kg (Dual carriage)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • GCH5S

  GCH5S (Clean Room)

  • Clean room CLASS 10
  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:2(mm)
  • Maximum Speed:100(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):30 kg(Dual carriage)
  • Maximum Payload (Vertical):10 kg (Dual carriage)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • GCH12

  GCH12 (Clean Room)

  • Clean room CLASS 10
  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:5/10/20/32(mm)
  • Maximum Speed:300/600/1200/1920(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):110/88/40/30(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):33/22/10/8(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • GCH8

  GCH8 (Clean Room)

  • Clean room CLASS 10
  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:5/10/20(mm)
  • Maximum Speed:300/600/1200(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):50/30/18(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):15/8/3(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • GCH5

  GCH5 (Clean Room)

  • Clean room CLASS 10
  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:2/5/10/20(mm)
  • Maximum Speed:100/300/600/1200(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):30/30/15/10(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):10/10/5/2.5(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp