Hiển thị tất cả 16 kết quả

 • GTH3K

  GTH3K

  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:2/8(mm))
  • Maximum Speed:100/480(mm/s)
  • Stroke/Pitch:50-500 / 50 mm Pitch.
  Liên hệ Đọc tiếp
 • GTH3

  GTH3

  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:2/8(mm))
  • Maximum Speed:100/480(mm/s)
  • Stroke/Pitch:50-500 / 50 mm Pitch.
  Liên hệ Đọc tiếp
 • GTH12M TOYO

  GTH12M

  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:5/10/20/32(mm)
  • Maximum Speed:300/600/1200/1920(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):110/88/40/30(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):33/22/10/8(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • GTH12D TOYO

  GTH12D

  • Repeatability:±0.005 ±0.003(mm)
  • Ball Screw Lead:300/6001200/1920(mm)
  • Maximum Speed:250/500/1000/1600(mm/s)
  • Stroke/Pitch:40-1040 40-490 / 50 increments
  Liên hệ Đọc tiếp
 • GTH12

  GTH12

  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:5/10/20/32(mm)
  • Maximum Speed:250/500/1000/1600(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):110/88/40/30(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):33/22/10/8(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • GTH8D TOYO

  GTH8D

  • Repeatability:±0.005 ±0.003(mm)
  • Ball Screw Lead:5/10/20(mm)
  • Maximum Speed :300/600/1200(mm/s)
  • Stroke/Pitch :50-1100 50-550 / 50 mm Pitch.
  Liên hệ Đọc tiếp
 • GTH8S TOYO

  GTH8S

  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:5/10/20(mm)
  • Maximum Speed:250/500/1000(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):50/30/18(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):15/8/3(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • GTH8K

  GTH8K

  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:5/10/20(mm)
  • Maximum Speed:300/600/1200(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):50/30/18(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):15/8/3(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • GTH8 TOYO

  GTH8

  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:5/10/20(mm)
  • Maximum Speed:250/500/1000(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):50/30/18(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):15/8/3(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • GTH5S TOYO

  GTH5S

  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:2(mm)
  • Maximum Speed :100(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):30(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):10(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • GTH5D TOYO

  GTH5D

  • Repeatability:±0.005 ±0.003(mm)
  • Ball Screw Lead:2/5/10/20(mm)
  • Maximum Speed :100/300/600/1200(mm/s)
  • Stroke/Pitch :50-1100 50-550 / 50 mm Pitch.
  Liên hệ Đọc tiếp
 • GTH5K

  GTH5K

  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:2/5/10/20(mm)
  • Maximum Speed :100/300/600/1200(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):30/30/15/10(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):10/10/5/2.5(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • GTH5 TOYO

  GTH5

  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:2/5/10/20(mm)
  • Maximum Speed :100/250/500/1000(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):30/30/15/10(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):10/10/5/2.5(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • GTH4D TOYO

  GTH4D

  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:2/6/12(mm)
  • Maximum Speed :100/360/720(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):25/20/12(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):8/8/3.5(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • GTH4K

  GTH4K

  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:2/6/12(mm)
  • Maximum Speed :100/360/720(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):25/20/12(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):8/8/3.5(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • GTH4 TOYO

  GTH4

  • Repeatability:±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead:2/6/12(mm)
  • Maximum Speed :100/360/720(mm/s)
  • Maximum Payload (Horizontal):25/20/12(kg)
  • Maximum Payload (Vertical):8/8/3.5(kg)
  Liên hệ Đọc tiếp