THG

Liên hệ

Push load

2 000 N

Pull load

0 N

Max stroke (mm)

100 to 700 mm

Voltage

24 V DC

Operating temperature

+10 to +40 °C

Type of protection

IP 30

Max. linear speed no load (mm/s)

up to 15 mm/s

Duty cycle (%)

10

Dynamic offset load

Up to 1000 Nm

Cột nâng hạ THG – Hãng Ewellix Thụy Điển cung cấp sản phẩm và giải pháp truyền động tuyến tính.

Push load

2 000 N

Pull load

0 N

Max stroke (mm)

100 to 700 mm

Voltage

24 V DC

Operating temperature

+10 to +40 °C

Type of protection

IP 30

Max. linear speed no load (mm/s)

up to 15 mm/s

Duty cycle (%)

10

Dynamic offset load

Up to 1000 Nm