TLC

Liên hệ

Push load

4000 N

Pull load

4000 N

Max stroke (mm)

100 to 700 mm

Voltage

120
230 V AC

Operating temperature

+10 to +40 °C

Type of protection

IP 20 or 30

Max. linear speed no load (mm/s)

up to 11 mm/s

Duty cycle (%)

10

Dynamic offset load

Up to 2100 Nm

Cột nâng hạ TLC – Hãng Ewellix Thụy Điển cung cấp sản phẩm và giải pháp truyền động tuyến tính.

Push load

4000 N

Pull load

4000 N

Max stroke (mm)

100 to 700 mm

Voltage

120
230 V AC

Operating temperature

+10 to +40 °C

Type of protection

IP 20 or 30

Max. linear speed no load (mm/s)

up to 11 mm/s

Duty cycle (%)

10

Dynamic offset load

Up to 2100 Nm