Cột nâng hạ CPMB

Liên hệ

Push load

up to 2000 N

Pull load

0 N

Max stroke (mm)

200 to 400 mm

Voltage

100-240 V AC 50/60 Hz
24 V DC

Operating temperature

+10 to +40 °C

Type of protection

IP 30

Max. linear speed no load (mm/s)

up to 15 mm/s

Duty cycle (%)

10

Dynamic offset load

up to 250 Nm

Noise level

dB (A) 45

Cột nâng hạ CPMB – Hãng Ewellix Thụy Điển cung cấp sản phẩm và giải pháp truyền động tuyến tính.

Cột nâng hạ CPMB

Push load

up to 2000 N

Pull load

0 N

Max stroke (mm)

200 to 400 mm

Voltage

100-240 V AC 50/60 Hz
24 V DC

Operating temperature

+10 to +40 °C

Type of protection

IP 30

Max. linear speed no load (mm/s)

up to 15 mm/s

Duty cycle (%)

10

Dynamic offset load

up to 250 Nm

Noise level

dB (A) 45