Cartesian Robot 3 trục XYZ TOYO

Cartesian Robot 3 trục XYZ của TOYO Automation Co., Ltd. – tiên phong của công nghiệp 4.0 và FA solution. Thành lập năm 2000. TOYO có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên về sự phát triển actuator và robot. Kết nối với nhiệm vụ tham vọng của ngành công nghiệp 4.0. TOYO còn là đối tác chiến lược OEM cho nhiều Hãng Robot Cylinder – Electric Actuator khác như: YAMAHA, DENSO, CKD…

Cartesian Robot 3 trục XYZ Hãng TOYO

Công ty Cổ phần Minh Việt xin được giới thiệu ứng dụng và các dòng sản phẩm Cartesian Robot 3 trục XYZ trong công nghiệp bán dẫn, SMT, nano systems.

Cartesian Robot 3 trục XYZ Hãng TOYO

Các hệ thống đa trục Cartesian Robot 3 trục XYZ của TOYO, có sẵn trong các cấu hình 2 trục XY, 3 trục XYZ, 4 trục XYZR và trục kép, cung cấp khả năng lắp ráp và cài đặt nhanh chóng, dễ dàng cũng như kiểu dáng đẹp.

Thông số kỹ thuật
• Các Cartesian Robot 3 trục XYZ của TOYO, có sẵn trong các cấu hình liên trục tiêu chuẩn kiểu giàn, công xôn-, cực-, kiểu chữ thập, với bộ điều khiển driver và phần mềm software của TOYO, cung cấp chuyển động tuyến tính và cung chính xác.

Các ứng dụng
• Cartesian Robot 3 trục XYZ của TOYO tuyệt vời để lắp ráp, kiểm tra linh kiện điện tử, phát hiện khuyết tật chất nền CCD, hàn, và hơn thế nữa.

Các dòng sản phẩm Cartesian Robot 3 trục XYZ

Cartesian Robot 3 trục XYZ XYSGT430-A

Cartesian Robot 3 trục XYZ XYSGT430-A

X axis(SGTH12)
Repeatability (mm):±0.005
Ball Screw Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments) (mm):550-1250
AC Servo Output:400W

Y axis(SGTH8)-
Repeatability (mm):±0.005
Ball Screw Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments)(mm):50-500
AC Servo Output:200W

* Maximum speed is based on the AC servo motor’s 3000RPM

Cartesian Robot 3 trục XYZ XYSGT432-A

Cartesian Robot 3 trục XYZ XYSGT432-A

X axis(SGTH12)
Repeatability (mm):±0.005
Ball Screw Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments) (mm):550-1250
AC Servo Output:400W

Y axis(SGTH8)-
Repeatability (mm):±0.005
Ball Screw Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments)(mm):50-500
AC Servo Output:200W

Y axis(SGTH5)-
Repeatability (mm):±0.005
Ball Screw Lead (mm):5
Max. Speed (mm/sec):250
Stroke (50 increments)(mm):50-100
AC Servo Output:100W + brake

* Maximum speed is based on the AC servo motor’s 3000RPM

Cartesian Robot 3 trục XYZ XYCGT320-A

Cartesian Robot 3 trục XYZ XYCGT320-A

X axis(CGTH8)
Repeatability (mm):±0.01
Ball Screw Lead (mm):10
Max. Speed (mm/sec):350
Stroke (50 increments) (mm):50-1100
AC Servo Output:42□ (48V)

Y axis(CGTH5)-
Repeatability (mm):±0.01
Ball Screw Lead (mm):10
Max. Speed (mm/sec):538
Stroke (50 increments)(mm):50-400
AC Servo Output:42□ (48V)

* Maximum speed is based on the AC servo motor’s 3000RPM

Cartesian Robot 3 trục XYZ XYCGT321-A

Cartesian Robot 3 trục XYZ XYCGT321-A

X axis(CGTH8)
Repeatability (mm):±0.01
Ball Screw Lead (mm):10
Max. Speed (mm/sec):350
Stroke (50 increments) (mm):50-1100
AC Servo Output:42□ (48V)

Y axis(CGTH5)-
Repeatability (mm):±0.01
Ball Screw Lead (mm):10
Max. Speed (mm/sec):538
Stroke (50 increments)(mm):50-400
AC Servo Output:42□ (48V)

Z axis(CGTH4)-
Repeatability (mm):±0.01
Ball Screw Lead (mm):6
Max. Speed (mm/sec):314
Stroke (50 increments)(mm):50-100
AC Servo Output:35□+ Brake (48V)

* Maximum speed is based on the AC servo motor’s 3000RPM

Cartesian Robot 3 trục XYZ XYGT210-A

Cartesian Robot 3 trục XYZ XYGT210-A

X axis(GTH5)
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments) (mm):550-800
AC Servo Output:100 W

Y axis(GTH4)-
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):2
Max. Speed (mm/sec):100
Stroke (50 increments)(mm):100-300/50
AC Servo Output:50W

Cartesian Robot 3 trục XYZ XYGT320-A

Cartesian Robot 3 trục XYZ XYGT320-A

X axis(GTH8)
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments) (mm):50-1100
AC Servo Output:200 W

Y axis(GTH5)-
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):10
Max. Speed (mm/sec):500
Stroke (50 increments)(mm):100-500/50
AC Servo Output:100W

Cartesian Robot 3 trục XYZ XYGT320-A

Cartesian Robot 3 trục XYZ XYGT430-A

A Lead composition
X axis(GTH12)
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments) (mm):50-1250
AC Servo Output:200 W

Y axis(GTH8)-
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments)(mm):100-600

==========================
B Lead composition
X axis(GTH12)
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments) (mm):50-1250
AC Servo Output:200 W

Y axis(GTH8)-
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):10
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments)(mm):100-600

* Maximum speed is based on the AC Servo motor’s 3000RPM.

Cartesian Robot 3 trục XYZ XYGT440-A

Cartesian Robot 3 trục XYZ XYGT440-A

A Lead composition
X axis(GTH12)
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments) (mm):50-1250
AC Servo Output:400 W

Y axis(GTH12)-
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments) (mm):50-1250
AC Servo Output:400 W

==========================
B Lead composition
X axis(GTH12)
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments) (mm):50-1250
AC Servo Output:400 W

Y axis(GTH12)
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments) (mm):50-1250
AC Servo Output:400 W

* Maximum speed is based on the AC Servo motor’s 3000RPM.

Cartesian Robot 3 trục XYZ XYGT321-A

Cartesian Robot 3 trục XYZ XYGT321-A

X axis(GHT8)
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments) (mm):50-1100
AC Servo Output:200W

 

Y axis(GTH5)-
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):10
Max. Speed (mm/sec):500
Stroke (50 increments) (mm):100-500
AC Servo Output:100W

Z axis(GTH4)-
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):2
Max. Speed (mm/sec):100
Stroke (50 increments) (mm):50-100
AC Servo Output:50W+brake

Cartesian Robot 3 trục XYZ XYGT321-A

Cartesian Robot 3 trục XYZ XYGT432-A

X axis(GTH12)
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments) (mm):50-1250
AC Servo Output:400 W

Y axis(GTH8)-
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):10
Max. Speed (mm/sec):500
Stroke (50 increments)(mm):100-550
AC Servo Output:200W

Z axis(GTH5)-
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):5
Max. Speed (mm/sec):250
Stroke (50 increments)(mm):50-350
AC Servo Output:100W+Brake

* Maximum speed is based on the AC servo motor’s 3000RPM

Cartesian Robot 3 trục XYTB650-A

Cartesian Robot 3 trục XYTB650-A

X axis(ETB14M)
Repeatability (mm):±0.04(mm)
Lead (mm):40(mm)
Max. Speed (mm/sec):2000
Stroke (50 increments) (mm):550-3050
AC Servo Output:200W

Y axis(ETH13)-
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments)(mm):100-550
AC Servo Output:200W

* Maximum speed is based on the AC servo motor’s 3000RPM

Cartesian Robot 3 trục XYTB760-A

Cartesian Robot 3 trục XYTB760-A

X axis(ETB17M)
Repeatability (mm):±0.04(mm)
Ball Screw Lead (mm):40(mm)
Max. Speed (mm/sec):2000
Stroke (50 increments) (mm):550-3050
AC Servo Output:400W

Y axis(ETH14)-
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments)(mm):100-650
AC Servo Output:200W

* Maximum speed is based on the AC servo motor’s 3000RPM

Cartesian Robot 3 trục XYTB870-A

Cartesian Robot 3 trục XYTB870-A

X axis(ETB22M)
Repeatability (mm):±0.04(mm)
Ball Screw Lead (mm):40(mm)
Max. Speed (mm/sec):2000
Stroke (50 increments) (mm):550-3050
AC Servo Output:750W

Y axis(ETH17)-
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments)(mm):100-650
AC Servo Output:400W

* Maximum speed is based on the AC servo motor’s 3000RPM

Cartesian Robot 3 trục XYTB876-G

Cartesian Robot 3 trục XYTB876-A

X axis(ETB22M)
Repeatability (mm):±0.04(mm)
Ball Screw Lead (mm):40(mm)
Max. Speed (mm/sec):2000
Stroke (50 increments) (mm):550-3500
AC Servo Output:750W

Y axis(ETH17)-
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments)(mm):100-750
Motor Capacity: 400W

Z axis(ETH14)-
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):10
Max. Speed (mm/sec):500
Stroke (50 increments)(mm):50-550
Motor Capacity:400W + Brake

* Maximum speed is based on the AC servo motor’s 3000RPM

Cartesian Robot 3 truc XYTB870 G

Cartesian Robot 3 trục XYTB870-G

X axis(ETB22M)
Repeatability (mm):±0.04(mm)
Ball Screw Lead (mm):40(mm)
Max. Speed (mm/sec):2000
Stroke (50 increments) (mm):550-3050
AC Servo Output:750W

Y axis(ETH17)-
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments)(mm):100-750
AC Servo Output:400W

* Maximum speed is based on the AC servo motor’s 3000RPM

Cartesian Robot 3 truc XYTB876 G

Cartesian Robot 3 trục XYTB876-G

X axis(ETB22M)
Repeatability (mm):±0.04(mm)
Ball Screw Lead (mm):40(mm)
Max. Speed (mm/sec):2000
Stroke (50 increments) (mm):550-3050
AC Servo Output:750W

Y axis(ETH17)-
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):20
Max. Speed (mm/sec):1000
Stroke (50 increments)(mm):100-650
AC Servo Output:400W

Z axis(ETH14)-
Repeatability (mm):±0.005(mm)
Ball Screw Lead (mm):10
Max. Speed (mm/sec):500
Stroke (50 increments)(mm):50-550
AC Servo Output:400W+brake

* Maximum speed is based on the AC servo motor’s 3000RPM