TXG

Liên hệ

Push load

1500 N

Pull load

0 N

Max stroke (mm)

200 to 600 mm

Voltage

120 or 230 V AC or 12
24 V DC

Operating temperature

+10 to +40 °C

Type of protection

IP 30

Max. linear speed no load (mm/s)

up to 17 mm/s

Duty cycle (%)

10

Dynamic offset load

Up to 210 Nm

Cột nâng hạ TXG – Hãng Ewellix Thụy Điển cung cấp sản phẩm và giải pháp truyền động tuyến tính.

Push load

1500 N

Pull load

0 N

Max stroke (mm)

200 to 600 mm

Voltage

120 or 230 V AC or 12
24 V DC

Operating temperature

+10 to +40 °C

Type of protection

IP 30

Max. linear speed no load (mm/s)

up to 17 mm/s

Duty cycle (%)

10

Dynamic offset load

Up to 210 Nm