Độ chính xác Xi lanh điện Electric Actuator?

Bạn muốn bắn trúng tâm điểm hay lặp đi lặp lại cùng một điểm?

Nhiều kỹ sư muốn giảm độ chính xác của hệ thống chuyển động tuyến tính của họ xuống một giá trị duy nhất, nhưng nó không đơn giản như vậy.

độc chính xác xi lanh điện

Độ chính xác Accuracy và độ lặp lại repeatability là hai khái niệm riêng biệt nhưng có liên quan với nhau của một hệ thống chuyển động tuyến tính. Bản thân động cơ, ổ đĩa và bộ truyền động đều ảnh hưởng đến độ chính xác và độ lặp lại. Rất có thể bạn cần độ lặp lại hơn là độ chính xác.

Độ chính xác và độ lặp lại đề cập đến độ chính xác của hệ thống. Hai yếu tố này, cùng với độ phân giải Resolution, có tác động lớn đến độ chính xác của toàn hệ thống. Hãy nghĩ về độ chính xác và khả năng lặp lại giống như phi tiêu trên bảng phi tiêu.

Accuracy. Bạn đến gần mục tiêu như thế nào, mặc dù không nhất thiết phải ở cùng một vị trí.

độ chính xác của xi lanh điện

Repeatability Khả năng lặp lại – Mức độ gần với cùng một vị trí, ngay cả khi không gần mục tiêu.

khả năng lặp lại của xi lanh điện

Resolution Độ phân giải – Gia số nhỏ nhất của phép đo hoặc chuyển động. Độ chính xác cao hơn cũng đòi hỏi độ phân giải cao hơn. Bộ mã hóa động cơ là yếu tố góp phần lớn nhất vào độ phân giải của hệ thống.

độ phân giải xi lanh

Các giá trị độ chính xác và độ lặp lại là tổng của tất cả các thành phần

Tổng độ chính xác của bất kỳ hệ thống chuyển động nào là tổng của các giá trị độ chính xác và độ lặp lại từ các thành phần tuyến tính trong hệ thống.

Dung sai cơ học

  • Tất cả các bộ phận cơ khí đều có dung sai thay đổi tùy theo quy trình sản xuất được sử dụng trong cấu tạo của chúng. Điều này bao gồm đùn thanh, vòng bi tuyến tính, ống lót và ròng rọc. Dung sai có thể liên quan đến kích thước tính năng, độ cong và độ xoắn.

Dụng cụ (các bộ phận được gắn vào xe)

  • Dụng cụ có thể tạo ra hiệu ứng lắc lư. Yaw, roll và pitch ảnh hưởng đến hướng và góc.

các bộ phận được gắn vào xe

Backlash Phản ứng dữ dội

  • Lùi là lượng chuyển động tuyến tính giữa vít và đai ốc mà không quay cơ chế. Phản ứng dữ dội ảnh hưởng đến độ chính xác và độ lặp lại dọc theo trục X.

Lead accuracy độ chính xác bước ren

  • Độ dẫn là khoảng cách mà đai ốc tiến lên với mỗi vòng quay của vít. Cao độ là khoảng cách dọc trục giữa các ren vít. Bước = Dây dẫn cho các vít khởi động đơn. Ngay cả các quy trình cán chính xác cũng tạo ra các vít có một số thay đổi trong bước vít—do đó ảnh hưởng đến dây dẫn khi vặn vít. Điều này ảnh hưởng đến độ chính xác nhưng không ảnh hưởng đến độ lặp lại dọc theo trục X.

Belt accuracy Độ chính xác của đai

  • Dung sai trong cấu tạo của đai định thời và puli truyền động có thể tạo ra các lỗi định vị nhỏ. Phương sai này ảnh hưởng đến độ chính xác. Nó ảnh hưởng đến khả năng lặp lại khi chiều dài đai nhỏ hơn chiều dài hành trình.

System resolution Độ phân giải hệ thống

  • Độ chính xác cao hơn cũng đòi hỏi độ phân giải cao hơn. Vị trí bộ mã hóa cung cấp phản hồi vị trí.

Tổng kết

Biết ứng dụng của bạn.

  • Độ chính xác cao đi kèm với chi phí cao hơn. Một số ứng dụng yêu cầu mức độ lặp lại cao nhưng độ chính xác không cao. Độ phân giải hệ thống có ảnh hưởng đến cả hai.

Chìa khóa thành công là hiểu ứng dụng của bạn yêu cầu gì và chọn bộ truyền động phù hợp. Bằng cách đó, bạn có thể tránh được chi phí vượt mức và thiết kế một hệ thống có giá trị tổng thể tốt nhất.