Khoá liên động Interlock – Băng Tải Xếp Pallet Tự Động

Khoá liên động Interlock – Băng Tải Xếp Pallet Tự Động

Khoá liên động Interlock – Băng Tải Xếp Pallet Tự Động

• CLK-SUS:

Standard Uni-Directional Key

• MA4M6SKLST401:

Handle Operated Safety Gate Switch

Khoá liên động Interlock - Băng Tải Xếp Pallet Tự Động

 

Trình tự của Interlock 

Có một số điểm truy cập dọc theo chiều dài của băng tải. Mỗi điểm đều được trang bị Công tắc cổng an toàn được gắn trên các cửa bảo vệ. Người vận hành phải xoay và tháo Chìa khóa an toàn để cách ly nguồn điện với băng tải. Việc mở cổng sẽ làm sáng hai đèn LED màu đỏ trong công tắc để thông báo nguồn điện cho người vận hành đã được cách ly với máy. Tuy nhiên, không thể mở cửa bảo vệ cho đến khi người vận hành xoay chốt chốt và rút bộ truyền động ra khỏi đầu cụm. Người vận hành phải luôn giữ Chìa khóa an toàn trên người để đảm bảo an toàn cá nhân khi vào buồng giam.

There are several access points along the length of the conveyor. Each point is fitted with a Safety Gate Switch that is mounted on guard doors. An operator must turn and remove the Safety Key to isolate power to the conveyor. Opening the gate illuminates two red LEDs in the switch to notify the operator power has been isolated to the machine. However, the guard door cannot be opened until the operator rotates the latching handle and retracts the actuator from the head of the assembly. An operator should retain the Safety Key on their person at all times to guarantee personal safety upon entering the cell.

Yêu cầu ứng dụng Interlock – Băng Tải Xếp Pallet Tự Động

Nhà máy đồ uống có cồn sau đây chất các gói sản phẩm đóng chai được bọc căng lên một pallet gỗ. Pallet được vận chuyển trên băng tải đến khu vực vận chuyển của nhà máy nơi sản phẩm được chất lên xe tải để phân phối.
Trong trường hợp có vấn đề về bảo trì hoặc nếu một chồng chai bị đặt sai vị trí trên pallet gỗ, người vận hành có thể cần phải mở cửa bảo vệ. Tuy nhiên, cửa bảo vệ chỉ nên được mở sau khi nguồn điện đến phần mong muốn của băng tải đã được cách ly. Nếu người vận hành cần vào bên trong băng tải, phải có cách cách ly nguồn điện và ngăn chặn khả năng máy hoạt động trở lại trong khi bảo trì đang được thực hiện.

The following alcoholic beverage plant load packs of stretch-wrapped bottled product onto a wooden pallet. The pallet is transported on a conveyor to the shipping area of the plant where the products are loaded onto trucks for distribution.
In the event of a maintenance issue or if a stack of bottles has been misplaced on the wooden pallet, an operator may need to open the guard door. However, the guard door should only be opened once power to the desired section of the conveyor has been isolated. Should an operator need to enter inside the conveyor, there must be a way to isolate power and prevent the possibility of the machine turning back on while the maintenance is being done.

Khoá liên động Interlock - Băng Tải Xếp Pallet Tự Động

Tham khảo thêm tại: https://minhviet-jsc.com/hang-san-pham/giai-phap-an-toan-safety-solution