Khoá liên động Interlock – Máy ép vỏ

Khoá liên động Interlock – Máy ép vỏ

Khoá liên động Interlock – Máy ép vỏ

• TN4T6SL411:

Slidebar Operated Solenoid Gate Switch

Khoá liên động Interlock - Máy ép vỏ

Trình tự của Interlock

Để vào máy ép vỏ, người vận hành phải yêu cầu nhập bằng bảng điều khiển gần đó. Thao tác này sẽ gửi tín hiệu đến hệ thống điều khiển của máy, đưa máy về trạng thái nghỉ có kiểm soát. Khi máy đã dừng hoàn toàn, hệ thống điều khiển sẽ gửi tín hiệu để cung cấp năng lượng cho cuộn điện từ. Tín hiệu này cho phép thanh trượt được rút lại và cho phép truy cập vào máy. Cuộn dây điện từ trong giải pháp này có hai mạch an toàn có các công tắc giám sát kép chạy nối tiếp: một công tắc dành cho nam châm điện và một công tắc dành cho bộ truyền động.

To enter the shell press, an operator must request entry using a nearby control panel. This sends a signal to the machine’s control system, bringing the machine to a controlled rest. Once the machine has come to a complete stop, the control system sends a signal to energise the solenoid. This signal enables the slidebar to be retracted and allowing access into the machine. The solenoid in this solution has two safety circuits that have dual monitoring switches running in series: one switch for the solenoid, and one switch for the actuator.

Yêu cầu ứng dụng Interlock – Máy ép vỏ

Nhà sản xuất lon nước giải khát bằng kim loại sử dụng máy dập vỏ lon để tạo ra các hình dạng hình học cơ bản của các đầu lon, thường được gọi là ‘vỏ lon’. Liên tiếp nhanh chóng, một dải nhôm tấm cuộn được đưa vào máy ép để tạo thành vỏ của nắp và đáy lon. Sau đó, nắp được chuyển đến một máy ép chuyển đổi, nơi nó sẽ được gắn với cơ chế mở lon. Vỏ dưới cùng được lưu lại để lắp ráp sau này. Do các mối nguy hiểm phát sinh từ quy trình dập nghiêm ngặt, người vận hành chỉ có thể vào máy ép vỏ sau khi nguồn điện cho máy đã được ngắt và tất cả các bộ phận chuyển động đã dừng hoạt động có kiểm soát.

A metal beverage can manufacturer uses a shell press to create the basic geometric shapes of the can ends, often referred to as ‘shells’. In rapid succession, a strip of coiled sheet aluminium is fed into the press to form the shell of the lid and bottom of the can. The lid is then transferred to a conversion press where it will be attached with the cans opening mechanism. The bottom shell is saved for later assembly. Due to the hazards arising from the rigorous stamping process, operators can only enter the shell press once power to the machine has been isolated and all moving parts have come to a controlled rest.

Khoá liên động Interlock - Máy ép vỏ

Tham khảo thêm tại: https://minhviet-jsc.com/hang-san-pham/giai-phap-an-toan-safety-solution