Khoá liên động Interlock – Máy Mài Cuộn – Dây Chuyền Kết Thúc

Khoá liên động Interlock – Máy Mài Cuộn – Dây Chuyền Kết Thúc

Khoá liên động Interlock – Máy Mài Cuộn – Dây Chuyền Kết Thúc

• EH4T6R7LR461L0E3+KNX001

Solenoid Gate Switch with an Internal Escape Release

Khoá liên động Interlock - Máy Mài Cuộn - Dây Chuyền Kết Thúc

Trình tự của Interlock 

Để có quyền truy cập vào máy mài cuộn, người vận hành phải yêu cầu quyền truy cập bằng cách nhấn nút ấn màu đen ở mặt trước của Công tắc điện từ. Yêu cầu này sẽ gửi tín hiệu đến hệ thống điều khiển của máy, đưa máy đến trạng thái dừng có kiểm soát. Khi an toàn để vào, đèn xanh sẽ sáng để thông báo cho người vận hành rằng khu vực này an toàn và cửa có thể được mở. Nếu người vận hành thấy mình bị khóa bên trong khu vực được bảo vệ vì bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào, người vận hành có thể ngắt nguồn điện ngay lập tức cho máy. Công tắc điện từ có quy trình thoát hai giai đoạn. Người vận hành phải nhấn nút nhả thoát hiểm bên trong màu đỏ, sau đó mở cửa bằng tay nắm bên trong màu đỏ.

To gain entry into the roll grinder, an operator must request entry by pressing the black pushbutton on the front of the Solenoid Switch. This request sends a signal to the machine’s control system, bringing the machine to a controlled stop. When it’s safe to enter, the green lamp illuminates to notify the operator the area is safe and the door can be opened. Should an operator find themselves locked inside of the guarded area for any unforeseen circumstances, the operator can immediately isolate the power to the machine. The Solenoid Switch has a two stage escape process. The operator must hit the red internal escape release button, then open the door with the red internal handle.

Yêu cầu ứng dụng Interlock – Máy Mài Cuộn – Dây Chuyền Kết Thúc

Máy mài cuộn trên dây chuyền hoàn thiện của nhà máy sản xuất thép được sử dụng để nghiền bán thành phẩm thành các cuộn thép có kết cấu mịn. Người vận hành có thể cần truy cập vào ô máy mài cuộn để thay đổi cuộn sau khi quá trình mài kết thúc. Tuy nhiên, thao tác này chỉ nên được thực hiện khi nguồn điện cho máy mài cuộn đã được ngắt và máy đã dừng có kiểm soát.

Roll grinders on the finishing line of a steel production plant are used to grind semi-finished products into smooth textured steel rolls. Operators may need to gain access into the roll grinder cell to change over the roll once the grinding process has finished. However, this operation should only be performed once power to the roll grinder has been isolated and the machine has come to a controlled stop.

Khoá liên động Interlock - Máy Mài Cuộn - Dây Chuyền Kết Thúc

Tham khảo thêm tại: https://minhviet-jsc.com/hang-san-pham/giai-phap-an-toan-safety-soluti