Khoá liên động Interlock -Nhà máy cán nóng

Khoá liên động Interlock -Nhà máy cán nóng

Khoá liên động Interlock -Nhà máy cán nóng

TA2T6R7LR416L0E3+KNX001:

Tongue Operated Solenoid Gate Switch with an Internal Escape Pushbutton

Khoá liên động Interlock -Nhà máy cán nóng

Trình tự của Interlock

Để người vận hành vào khu vực máy cán, một cá nhân phải yêu cầu vào bằng cách sử dụng nút ấn màu đen trên cuộn dây điện từ. Thao tác này sẽ gửi tín hiệu đến hệ thống điều khiển của máy để dừng dây chuyền có kiểm soát. Khi khu vực đã an toàn để đi vào, một tín hiệu sẽ được gửi để cung cấp năng lượng cho nam châm điện và đèn màu xanh lá cây trên nam châm điện sẽ sáng cho người vận hành biết rằng khu vực đó đã an toàn để vào. Cuộn dây điện từ trong giải pháp này có hai mạch an toàn với các công tắc giám sát cho bộ truyền động. Nguồn điện sẽ không được trả lại cho máy cán cho đến khi bộ truyền động đã được trả lại cho đầu của thiết bị và nguồn điện cho cuộn điện từ đã được cách ly. Trong trường hợp hiếm xảy ra là người vận hành thấy mình bị mắc kẹt bên trong khu vực, người vận hành có thể thoát ra ngay lập tức bằng cách nhấn nút thoát hiểm bên trong màu đỏ.

For an operator to enter the rolling mill area, an individual must request entry using the black pushbutton on the solenoid. This sends a signal to the machine’s control system to bring the line to a controlled stop. Once the area is safe to enter, a signal is sent to energise the solenoid and the green lamp on the solenoid is illuminated indicating to the operator that it is safe to enter. The solenoid in this solution has two safety circuits with monitoring switches for the actuator. Power will not be returned to the rolling mill until the actuator has been returned to the head of the unit and the power to the solenoid has been isolated. In the unlikely event that an operator finds themselves trapped inside the area, the operator can gain immediate egress by pressing the red internal escape pushbutton.

Yêu cầu ứng dụng Interlock – Nhà máy cán nóng

Nhà máy cán trong nhà máy dải thép chế tạo các tấm thép bán thành phẩm thông qua một loạt các con lăn để tăng chiều dài và giảm độ dày. Sau khi đi qua một loạt các con lăn, thép sau đó được tạo thành một dải trước khi được cuộn thành một cuộn lớn. Có sáu cửa vào nhà máy cán cho phép tiếp cận khu vực này trong trường hợp máy bị hỏng. Mỗi cửa phải được trang bị một công tắc cổng an toàn được điều khiển bằng điện từ để ngăn chặn việc tiếp cận khu vực này cho đến khi tất cả các bộ phận chuyển động của nhà máy dừng lại có kiểm soát.

The rolling mill in a steel strip plant fabricates semi-finished steel slabs through a series of rollers to increase the length and reduce the thickness. Once through the series of rollers, the steel is then formed into a strip before being coiled into a large roll. There are six doors into the rolling mill that offer access to the area in the event of the machine breaking down. Each door must be fitted with a solenoid controlled safety gate switch to prevent access into the area until all moving parts of the mill have come to a controlled stop. 

Khoá liên động Interlock -Nhà máy cán nóng

Tham khảo thêm tại: https://minhviet-jsc.com/hang-san-pham/giai-phap-an-toan-safety-solution