Khoá liên động Interlock – Dây chuyền gia công truyền động

Khoá liên động Interlock – Dây chuyền gia công truyền động

Khoá liên động Interlock – Dây chuyền gia công truyền động

• MA2M6SL411

Left Handed Handle Operated Solenoid Gate Switch

• MA4M6SL411

Right Handed Handle Operated Solenoid Gate Switch

Khoá liên động Interlock - Dây chuyền gia công truyền động

Trình tự của Interlock

Mỗi cửa ra vào đường truyền đều được trang bị một công tắc cổng điện từ vận hành bằng tay cầm. Các công tắc cổng này được gắn trên khung cửa với bộ truyền động tay cầm được gắn trên cửa. Khi người vận hành hoặc nhân viên bảo trì cần đi vào vỏ bọc, trước tiên họ phải cách ly nguồn điện với đường dây bằng cách nhấn nút yêu cầu vào trên bảng điều khiển gần đó. Bảng điều khiển gửi tín hiệu đến hệ thống điều khiển của máy, đưa dây chuyền đến điểm dừng có kiểm soát. Sau khi đường dây an toàn để đi vào, các nam châm điện từ khác nhau trên đường dây sẽ được cấp điện để mở khóa bộ truyền động. Cuộn dây điện từ trong giải pháp này có hai mạch an toàn có các công tắc giám sát kép chạy nối tiếp: một công tắc dành cho nam châm điện và một công tắc dành cho bộ truyền động. Nguồn điện sẽ không được đưa trở lại đường dây truyền tải cho đến khi bộ truyền động đã được đưa trở lại đầu thiết bị và nguồn điện cho cuộn điện từ đã được cách ly.

Every access door into the transmission line is fitted with a handle operated solenoid gate switch. These gate switches are mounted on the door frame with the handle actuator mounted on the door. When an operator or maintenance personnel need to enter the enclosure, they must first isolate power to the line by pressing the request-to-enter button on a nearby control panel. The control panel sends a signal to machine’s control system, bringing the line to a controlled stop. Once the line is safe to enter, the various solenoids on the line are energised to unlocking the actuator. The solenoid in this solution has two safety circuits that have dual monitoring switches running in series: one switch for the solenoid, and one switch for the actuator. Power will not be returned to transmission line until the actuator has been returned to the head of the unit and the power to the solenoid has been isolated.

Yêu cầu ứng dụng Interlock – dây chuyền gia công truyển động

Dây chuyền gia công truyền động trong nhà máy ô tô được bao bọc bởi các tấm ván đặc. Có cửa cứ sau hai mét để tiếp cận các phần khác nhau của đường dây khi cần bảo trì và làm sạch. Dây chuyền gia công được biết là có nhân viên bảo trì tại các điểm mù và người vận hành phải đứng vào để thực hiện công việc trên dây chuyền. Hai cửa tại mọi điểm truy cập phải được bảo vệ để ngăn người vận hành hoặc nhân viên bảo trì đi vào đường dây trong khi nguồn điện đang được cung cấp cho máy móc.

The transmission machining line in an automotive plant is enclosed by solid panelling. There are doors every two meters for access to various portions of the line when maintenance and cleaning are required. The machining line is known to have blind-spots maintenance personnel and operators must stand in to perform work on the line. The two doors at every access point must be safeguarded to prevent an operator or maintenance personnel from entering the line while power is being supplied to the machinery.

Tham khảo thêm tại: https://minhviet-jsc.com/hang-san-pham/giai-phap-an-toan-safety-solution