Khoá liên động Interlock -máy mài bavia

Khoá liên động Interlock – máy mài bavia

Khoá liên động Interlock – máy mài bavia

• TN2T6SL411

Slidebar Actuator Solenoid Controlled Gate Switch

Khoá liên động Interlock - máy mài baviaTrình tự của Interlock

Khi người vận hành hoặc nhân viên bảo trì cần đi vào vỏ máy, trước tiên họ phải cách ly nguồn điện với máy mài bavia bằng cách nhấn nút yêu cầu vào trên bảng điều khiển. Bảng điều khiển gửi
một tín hiệu đến hệ thống điều khiển của máy, đưa máy mài bavia dừng lại có kiểm soát ở cuối chu kỳ. Khi vỏ bọc an toàn để vào, điện từ trên cửa duy nhất của vỏ bọc được cấp điện, mở khóa bộ truyền động. Cuộn dây điện từ trong giải pháp này có hai mạch an toàn có công tắc giám sát chạy nối tiếp: một công tắc dành cho nam châm điện và một công tắc dành cho bộ truyền động. Nguồn điện sẽ không được đưa trở lại máy mài bavia cho đến khi bộ truyền động đã được đưa trở lại phần đầu của thiết bị và nguồn điện cho cuộn điện từ đã được cách ly.

When an operator or maintenance personnel need to enter the enclosure, they must first isolate power to the deburring machine by pressing the request-to-enter button on the control panel. The control panel sends a signal to machine’s control system, bringing the deburring machine to a controlled stop at the end of a cycle. Once the enclosure is safe to enter, the solenoid on the single door to the enclosure is energised, unlocking the actuator. The solenoid in this solution has two safety circuits that have a monitoring switches running in series: one switch for the solenoid, and one switch for the actuator. Power will not be returned to deburring machine until the actuator has been returned to the head of the unit and the power to the solenoid has been isolated.

Yêu cầu ứng dụng  Interlock –  máy mài bavia

Quá trình gia công hộp số tại một nhà máy ô tô tạo ra một lượng lớn phoi kim loại và các khuyết điểm bám vào vỏ. Trong máy mài bavia, các vòi phun nước áp suất cao được sử dụng để làm sạch vỏ máy. Các vòi phun được lắp đặt trong các vỏ kim loại có chứa nước trong quá trình mài nhẵn. Do áp suất cao của vòi phun và vị trí của chúng trong vỏ bọc, nên chỉ có một lối vào cho người vận hành và nhân viên bảo trì. Vỏ kim loại và điểm truy cập duy nhất khiến tầm nhìn bên trong vỏ bị che khuất. Để giảm nguy cơ chấn thương, điểm vào của vỏ bọc phải được bảo vệ và chỉ được phép tiếp cận bên trong vỏ bọc khi nguồn điện của máy mài đai đã được cách ly.

The machining of the transmission cases at an automotive plant produce large amounts of metal shavings and imperfections that adhere to the casing. In the deburring machine, high pressure water jets are used to clean the cases. The jets are installed in metal enclosures that contains the water during the deburring process. Due to the high pressure of the jets and their placements in the enclosure, there’s only one access point for operators and maintenance personnel. The metal enclosure and single access point causes the view inside the enclosure to be obstructed. To reduce the risk of an injury, the entrance point of the enclosure must be safeguarded and access inside the enclosure must only be accessible when power the beburring machine has been isolated.

Khoá liên động Interlock - máy mài bavia

Tham khảo thêm tại: https://minhviet-jsc.com/hang-san-pham/giai-phap-an-toan-safety-solution