Khoá liên động Interlock – Robot hàn điểm thân xe

Khoá liên động Interlock – Robot hàn điểm thân xe

Khoá liên động Interlock – Robot hàn điểm thân xe

• MA4M7SKL11AKL61SL416

Right Handed Handle Operated Key Exchange Solenoid Gate Switch

Khoá liên động Interlock - Robot hàn điểm thân xeTrình tự hoạt động của Interlock

Để có quyền truy cập vào ô, người vận hành phải yêu cầu nhập bằng cách sử dụng một trạm điều khiển nút bấm gần đó bên cạnh cửa ra vào. Trạm điều khiển gửi tín hiệu đến hệ thống điều khiển của tế bào, mang tế bào hàn đến điểm dừng có kiểm soát sau khi hoàn thành chu trình vận hành hiện tại. Khi đã an toàn để vào ô, nguồn điện sẽ được cung cấp cho mạch điện từ và đèn LED màu hổ phách được chiếu sáng để cho biết điện từ được cấp điện. 

Để mở cửa, người vận hành phải cắm Chìa khóa Truy cập vào Bộ điều hợp Khóa Truy cập trong thiết bị. Xoay Khóa truy cập sang vị trí khóa sẽ ngắt hai mạch giám sát an toàn trong bộ phận điện từ và làm sáng đèn LED màu đỏ.

Xoay Khóa truy cập cũng cho phép rút Khóa an toàn và nhả bộ truyền động. Không thể rút Chìa khóa Truy cập khỏi khóa cho đến khi cả bộ truyền động và Chìa khóa An toàn đã được trả lại chính xác cho thiết bị. Thiết bị này có khả năng chạy song song với quy trình Lock-Out-Tag-Out mà nhà máy đã thực thi bằng cách sử dụng Drop-Down-Lockout được gắn trên đầu thiết bị.

To gain access into the cell, an operator must request entry using a nearby pushbutton control station next to the access door. The control station sends a signal to the cell’s control system, bringing the welding cell to a controlled stop after completing the current operating cycle. When it is safe to enter the cell, the power is supplied to the solenoid circuit and an amber LED is illuminated to indicatethe solenoid is energised.

 To open the door, an operator must insert the Access Key into the Access Lock Adaptor in the unit. Turning the Access Key to the locked position breaks the two monitoring safety circuits in the solenoid unit and illuminates the red LED. Turning the Access Key also allows the Safety Key to be removed and releases the actuator. The Access Key cannot be removed from the lock until both the actuator and Safety Key have been correctly returned to the unit. This unit has the ability to run in parallel with a Lock-Out-Tag-Out procedure the plant has enforced with the use of the Drop-Down- Lockout mounted on the head of the unit.

Yêu cầu ứng dụng Interlock – Robot hàn điểm thân xe

Các nhà sản xuất ô tô thường ký hợp đồng phụ sản xuất các bộ phận kim loại dùng để lắp ráp ô tô. Một ví dụ về những bộ phận này là các tấm thân ô tô. Những tấm thân xe này được ký hợp đồng phụ với các nhà cung cấp cấp 1, những người sản xuất các bộ phận dựa trên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất ô tô. Nhà cung cấp sử dụng một loạt robot để tạo ra các tấm thân xe cho nhiều thương hiệu ô tô. Tế bào rô-bốt ghép các thành phần nhôm lại với nhau để tạo thành các tấm. Nhà máy yêu cầu một hệ thống an toàn chạy song song với hệ thống Lock-Out-Tag-Out. Tuy nhiên, chỉ nên truy cập vào bất kỳ ô hàn ô tô nào bằng cách sử dụng Khóa truy cập được ủy quyền.

It’s a common practice for automotive manufacturers to subcontract production of metal components used in assembling automobiles. One example of these parts are automotive body panels. These body panels are subcontracted to tier 1 suppliers who manufacture components based upon the automotive manufacturer’s specifications. The supplier uses a series of robots to create the body panels for multiple automotive brands. The robot cell rivets aluminium components together to form the panels. The plant requires a safety system to run in parallel with a Lock-Out-Tag-Out system. However, entry into any of the automotive welding cells should only be achieved by using an authorized Access Key.

Khoá liên động Interlock - Robot hàn điểm thân xe

Tham khảo thêm tại: https://minhviet-jsc.com/hang-san-pham/giai-phap-an-toan-safety-solution