Khoá liên động Interlock – Máy rửa & máy đóng chai

Khoá liên động Interlock – Máy rửa & máy đóng chai

Khoá liên động Interlock – Máy rửa & máy đóng chai

Application Guide: Rinser & Filler

• MA2M6SL411

Handle Operated Solenoid Gate Switch

Khoá liên động Interlock - Máy rửa & máy đóng chai

Trình tự của Interlock 

Khi cần truy cập vào máy móc, nhân viên bảo trì phải yêu cầu truy cập bằng cách sử dụng bảng điều khiển gần đó. Bảng điều khiển sẽ gửi tín hiệu đến hệ thống điều khiển của máy, đưa máy dừng có kiểm soát. Sau khi máy dừng lại, một tín hiệu được thiết lập để cung cấp năng lượng cho các cuộn dây điện từ tại các điểm truy cập khác nhau. Một đèn LED màu vàng sáng bên trong nam châm điện từ để cho biết nam châm điện được cấp điện. Sau khi điện từ được cấp điện, nhân viên bảo trì có thể xoay bộ truyền động của tay cầm và rút nó ra khỏi phần đầu của thiết bị để đưa vào máy. Một đèn LED màu đỏ được chiếu sáng để cho biết bộ truyền động đã được tháo ra và các mạch an toàn giám sát đã bị hỏng trong bộ phận điện từ.

When access is required into the machinery, a maintenance personnel must request entrance by using a nearby control panel. The panel will send a signal to the machine’s control system, bring the machine to a controlled stop. Once the machine is brought to a halt, a signal is set to energise the solenoids at the various access points. A yellow LED is light inside the solenoid to indicate the solenoid is energised. Once the solenoid is energised, the maintenance personnel can rotate the handle actuator and extract it from the head of the unit to enter the machine. A red LED is illuminated to indicate the actuator has been removed and the monitoring safety circuits have been broken within the solenoid unit.

Yêu cầu ứng dụng – Máy rửa & máy đóng chai

Các nhà máy đóng chai nước giải khát sử dụng hệ thống rửa và chiết rót tự động để vệ sinh chai và đổ đầy sản phẩm nước giải khát. Rửa sạch chai sẽ loại bỏ bất kỳ vật liệu và vi khuẩn không mong muốn nào trước khi đổ đầy đồ uống vào chai và đậy kín để sử dụng sau. Để tuân thủ các quy định về an toàn và vệ sinh toàn cầu, máy móc trong sản xuất thực phẩm và đồ uống phải được bảo vệ để giảm khả năng nhiễm bẩn từ bên ngoài. Tuy nhiên, nhân viên bảo trì có thể yêu cầu quyền truy cập vào máy trong trường hợp tắc nghẽn hoặc trục trặc vận hành. Chỉ nên tiếp cận máy khi máy đã dừng có kiểm soát.

Beverage bottling plants use an automated rinser and filler system to sanitize the bottles and fill with the a beverage product. Rinsing the bottles removes any unwanted material and bacteria before the bottle is filled with a beverage and sealed for later consumption. To comply with global safety and hygiene regulations, machines in food and beverage production must be safeguarded to reduce the possibility of external contamination. However, maintenance personnel may require access into the machine in the event of a blockage or an operation malfunction. Access into the machinery should only be achieved once the machine has come to a controlled stop.

Khoá liên động Interlock - Máy rửa & máy đóng chai

 

Tham khảo thêm tại: https://minhviet-jsc.com/hang-san-pham/giai-phap-an-toan-safety-solution