Motor-less Robot cylinder | Electric actuator TOYO

Motor-less Robot cylinder | Motor-less Electric actuator, là loại Robot cylinder không tích hợp sẵn động cơ khi giao hàng. Người sử dụng có thể tự mua đúng loại động cơ theo hướng dẫn của TOYO. Khi lựa chọn mã Robot cylinder loại này bao gồm lựa chọn phần kết nối động cơ phù hợp. Minh Việt cung cấp sản phẩm chính hãng Robot cylinder TOYO.

Motor-less Robot cylinder | Motor-less Electric actuator TOYO. Dòng “G” là dòng tích hợp sẵn dẫn hướng.

 

 

Motor-less Robot cylinder GTH Series

Integrated Linear Bearings Ball Screw Actuator. Robot cylinder loại trục vít me, dạng trượt slice type, không tích hợp sẵn động cơ. Dòng “G” là dòng tích hợp sẵn dẫn hướng. Tham khảo VIDEO về G series của TOYO.
GTH Series - Integrated Linear Bearings Ball Screw Actuator | Robot Cylinder – Electric Actuator loại trục đơn, không kèm động cơ của TOYO.

GTH3

GTH4

GTH5

GTH8

GTH12

GTH12M

GTH5S

GTH8S

GTH4D

GTH5D

GTH8D

GTH12D

GTH3K

GTH4K

GTH5K

GTH8K

 

Series Công suất động cơ tham chiếu Độ rộng ngang (mm) Repeatability(mm) Ball Screw C7 Maximum Payload(kg) *1 Tốc độ tối đa
(mm/s)
*2 Hành trình tối đa (mm)
Outer Diameter(mm) Lead(mm) Horizontal Vertical
GTH4 50W 44 ±0.005 10 2 25 8 100 800
6 20 5 300
12 12 2 600
100W 2 25 8 100
6 20 8 300
12 12 3.5 600
GTH5 100W 54 ±0.005 12 2 30 10 100
5 30 10 250
10 15 5 500
20 10 2.5 1000
GTH8 200W 82 ±0.005 16 5 50 15 250 1100
10 30 8 500
400W
20 18 3 1000
GTH12 400W 120 ±0.005 16 5 110 33 250 1250
10 88 22 500
20 40 10 1000
32 30 8 1600

*1: Tốc độ tối đa (mm / s) dựa trên tốc độ tối đa của động cơ servo là 3000RPM.

*2: Đây là tốc độ an toàn tối đa tùy thuộc vào vị trí hành trình. Nếu vượt quá tốc độ này, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của xi lanh. Tham khảo thêm trong Catalog.

 

 

Motor-less Robot cylinder GTY Series

Rod Type Integrated Linear Bearings Ball Screw Actuator. Robot cylinder loại trục vít me, dạng trục đẩy ROD type, không tích hợp sẵn động cơ. Dòng “G” là dòng tích hợp sẵn dẫn hướng. Tham khảo VIDEO về G series của TOYO.

GTY Series - Rod Type Integrated Linear Bearings Ball Screw Actuator | Robot Cylinder – Electric Actuator loại trục đơn, dạng trục đẩy ROD type không kèm động cơ của TOYO.

GTY4 GTY5 GTY8 GTY12

 

Series Công suất động cơ tham chiếu Độ rộng ngang (mm) Repeatability(mm) Ball Screw C7 Maximum Payload(kg) *1
Tốc độ tối đa
(mm/s)
Hành trình tối đa (mm)
Outer Diameter(mm) Lead(mm) Horizontal Vertical
GTY4 50W 44 ±0.01 10 2 25 8 100 500
6 20 5 300
100W
12 12 2 600
GTY5 100W 54 ±0.01 12 2 30 10 100 600
5 30 10 250
10 15 5 500
20 10 2.5 1000
GTY8 200W 82 ±0.01 16 5 50 15 250 800
10 30 8 500
400W
20 18 3 1000
GTY12 400W 120 ±0.01 16 5 110 33 250
10 88 22 500
20 40 10 1000
32 30 8 1600

*1: Tốc độ tối đa (mm / s) dựa trên tốc độ tối đa của động cơ servo là 3000RPM.

*2: Đây là tốc độ an toàn tối đa tùy thuộc vào vị trí hành trình. Nếu vượt quá tốc độ này, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của xi lanh. Tham khảo thêm trong Catalog.

 

Robot cylinder ETH Series

Standard Ball Screw Actuator. Robot cylinder loại trục vít me, dạng trượt slide type, không tích hợp sẵn động cơ. Tham khảo VIDEO về ETH series của TOYO.

ETH Series - Standard Ball Screw Actuator | Robot Cylinder – Electric Actuator loại trục vít me, dạng trượt slide type, không kèm động cơ của TOYO.

ETH13 ETH14 ETH17
ETH22 ETH17M ETH22M

 

Series Công suất động cơ tham chiếu Độ rộng ngang (mm) Repeatability(mm) Ball Screw C7 Maximum Payload(kg) *1
Tốc độ tối đa
(mm/s)
Hành trình tối đa (mm)
Outer Diameter(mm) Lead(mm) Horizontal Vertical
ETH13 200W 135 ±0.005 16 5 70 17 250 1050
10 47 12 500
20 24 6 1000
32 13 1600
400W 135 ±0.005 16 5 70 17 250
10 47 12 500
20 24 6 1000
32 13 1600
ETH14 200W 135 ±0.005 16 5 95 27 250
10 75 18 500
20 35 7 1000
32 15 1600
400W 135 ±0.005 16 5 110 33 250
10 88 22 500
20 40 10 1000
32 30 8 1600
ETH17 400W 170 ±0.005 20 5 120 40 250 1250
10 110 30 500
20 75 14 1000
40 22 7 2000
750W 170 ±0.005 20 5 120 50 250
10 120 40 500
20 83 25 1000
40 43 12 2000
ETH22 750W 220 ±0.005 25 5 150 55 250 1500
25 10 150 45 500
25 25 105 20 1250
20 40 43 12 2000

*1: Tốc độ tối đa (mm / s) dựa trên tốc độ tối đa của động cơ servo là 3000RPM.

*2: Đây là tốc độ an toàn tối đa tùy thuộc vào vị trí hành trình. Nếu vượt quá tốc độ này, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của xi lanh. Tham khảo thêm trong Catalog

 

Robot cylinder ETB Series

Standard Belt Actuator. Robot cylinder loại dây đai Belt driver, dạng trượt slice type, không tích hợp sẵn động cơ.

ETB Series - Standard Belt Actuator | Robot Cylinder - Electric Actuator loại dây đai Belt driver, dạng trượt slice type, không kèm động cơ của TOYO.

ETB5 ETB6 ETB10
ETB14M ETB17M ETB22M

 

Series Bộ giảm tốc Công suất động cơ tham chiếu Độ rộng ngang (mm) Repeatability(mm) Belt Spec Maximum Payload(kg) *1
Tốc độ tối đa
(mm/s)
Hành trình tối đa (mm)
Belt Width(mm) Lead(mm) Horizontal Vertical
ETB5 Không 42M (Stepping Motor) 50 ±0.04 9 32 10 267 800
100W 40 3 2000
ETB6 57M (Stepping Motor) 65 12 40 15 333
100W 40 3 2000
ETB10 100W 102 15 32 10 1600 2550
ETB14M 200W 135 22 40 25 2000 3050
ETB17M 400W 170 30 40 45 2000 3050
ETB22M 750W 220 50 40 85 2000 3500

*1:Tốc độ tối đa (mm / s) dựa trên tốc độ tối đa của động cơ servo là 3000RPM.
Tốc độ tối đa của động cơ bước là 500RPM làm chuẩn.

 

Robot cylinder Y Series

Rod Type Actuator. Robot cylinder loại trục vít me, dạng trục đẩy ROD type, không tích hợp sẵn động cơ.

Robot cylinder Y Series

Y50 Y50D Y50L
Y65 Y65D Y65L

Các series phổ biến của Motor – less Robot Cylinder TOYO

Các series phổ biến của Motor-less Robot cylinder TOYO

Motor-less Robot Cylinder – Electric Actuator loại trục đơn, không kèm động cơ của TOYO

Motor-less Robot cylinder GTH

● Ball screw
Outer dia & Precision grade:Ø10& C7 Rolled Ballscrews (mm)
Lead: 2/6/12(mm)
Maximum Rotating speed: 3000/3600 / 3600 (rpm)
Maximum linear speed: 100/360 / 720 (mm/s)
Basic dynamic load rating Ca : 2265/2537/1740 (N)
Basic static load rating Coa: 4839 / 4569 / 3052 (N)
Load factor : 1.2 / 1.35 / 1/35

● Linear Guide
Dynamic horizontal / 100 Km of travel : 4835 (N)
Dynamic horizontal / 1000 Km of travel : 2246 (N)
Dynamic horizontal / 10000 Km of travel : 1040 (N)
Static horizontal : 12678 (N)

● Common Spec
Repeatability : ±0.005(mm)
Start torpue : 2 (N. cm)
Allowable input torque : 1.1 (N.m)
Maximum acceleration 10 (m/s2)
Frication coefficient : 0.03
Stroke (increments) : 50-1000 mm (50 increments)
Ambient temperature : 0-+40 °C

Motor-less Robot Cylinder – Electric Actuator loại trục đơn, không kèm động cơ của TOYO

Motor-less Robot cylinder GTH5

● Ball screw Spec.
Ballscrew Accuracy Grade Code : L / C
Ballscrew Accuracy Grade : C7 Rolled Ballscrews / G5 Ground Ballscrews
Repeatability : ±0.005 / ±0.003 (mm)
Stroke : 50-1050 / 50-3000 (mm) (50 increments)

● Ball screw
Outer dia & Precision grade:Ø12
Lead: 2 / 5 / 10 / 20 (mm)
Maximum Rotating speed: 3000/3600/3600/3600 (rpm)
Maximum linear speed: 100/300 / 600 / 1200 (mm/s)
Basic dynamic load rating Ca : 2411 / 4829 / 4680 / 11284 (N)
Basic static load rating Coa : 5779 / 7836 / 7649/ 20410
Load factor : 1.2 / 1.2 / 1.35 / 1.35

● Linear Guide
Dynamic horizontal / 100 Km of travel : 5904 (N)
Dynamic horizontal / 1000 Km of travel : 2736 (N)
Dynamic horizontal / 10000 Km of travel : 1275 (N)
Static horizontal : 16904 (N)

● Common Spec
Start torpue : 7 (N.cm)
Allowable input torque : 1.1 (N.m)
Maximum acceleration 10 (m/s2)
Frication coefficient : 0.03
Ambient temperature : 0-+40 °C

Motor-less Electric Actuator GTH8

Motor-less Robot cylinder GTH8

Ball screw Spec.
Ballscrew Accuracy Grade Code : L / C
Ballscrew Accuracy Grade : C7 Rolled Ballscrews / G5 Ground Ballscrews
Repeatability : ±0.005 / ±0.003 (mm)
Stroke : 50-1250 / 50-700 (mm) (50 increments)

● Ball screw
Outer dia & Precision grade:Ø16
Lead: 5 / 10 / 20 (mm)
Maximum Rotating speed: 3600/3600/3600 (rpm)
Maximum linear speed: 300 / 600 / 1200 (mm/s)
Basic dynamic load rating Ca : 8042/ 6300 / 4152 (N)
Basic static load rating Coa : 15088 / 11596 / 7439 (N)
Load factor : 1.2 / 1.35 / 1.35

● Linear Guide
Dynamic horizontal / 100 Km of travel : 18620 (N)
Dynamic horizontal / 1000 Km of travel : 8643 (N)
Dynamic horizontal / 10000 Km of travel : 4012 (N)
Static horizontal : 34230 (N)

● Common Spec
Start torpue : 10 (N.cm)
Allowable input torque : 2.2 (N.m)
Maximum acceleration 10 (m/s2)
Frication coefficient : 0.03
Ambient temperature : 0-+40 °C

Motor-less Robot cylinder GTH12

Motor-less Robot cylinder GTH12

● Ball screw Spec.
Ballscrew Accuracy Grade Code : L / C
Ballscrew Accuracy Grade : C7 Rolled Ballscrews / G5 Ground Ballscrews
Repeatability : ±0.005 / ±0.003 (mm)
Stroke : 50-1250 / 50-700 (mm) (50 increments)

● Ball screw
Outer dia & Precision grade:Ø16
Lead: 5 / 10 / 20 / 32 (mm)
Maximum Rotating speed: 3600/3600/3600/3600 (rpm)
Maximum linear speed: 300 / 600 / 1200 / 1920 (mm/s)
Basic dynamic load rating Ca : 11570 / 6300 / 4152 / 7326 (N)
Basic static load rating Coa : 23030 / 11596 / 7439 / 14157 (N)
Load factor : 1.2 / 1.2 / 1.35 / 1.75

● Linear Guide
Dynamic horizontal / 100 Km of travel : 51128 (N)
Dynamic horizontal / 1000 Km of travel : 23731 (N)
Dynamic horizontal / 10000 Km of travel : 11015 (N)
Static horizontal : 84518 (N)

● Common Spec
Start torpue : 10 (N.cm)
Allowable input torque : 3.1 (N.m)
Maximum acceleration 10 (m/s2)
Frication coefficient : 0.03
Ambient temperature : 0-+40 °C

Motor-less Robot cylinder GTY4

Motor-less Robot cylinder GTY4

● Ball screw
Outer dia & Precision grade:Ø10 & C7 Rolled Ballscrews (mm)
Lead: 2/6 /12 (mm)
Maximum Rotating speed: 3000/ 3600 /3600 (rpm)
Maximum linear speed: 100/360 /720 (mm/s)
Basic dynamic load rating Ca : 2265 / 2537 / 1740 (N)
Basic static load rating Coa : 4839 / 4569 / 3052
Load factor : 1.2/ 1.35 / 1.35

● Linear Guide
Dynamic horizontal / 100 Km of travel : 4835 (N)
Dynamic horizontal / 1000 Km of travel : 2246 (N)
Dynamic horizontal / 10000 Km of travel : 1040 (N)
Static horizontal : 12678 (N)

● Common Spec
Repeatability : ±0.01(mm)
Start torpue : 2 (N.cm)
Allowable input torque : 1.1 (N.m)
Maximum acceleration 10 (m/s2)
Frication coefficient : 0.03
Stroke (increments) : 50-500 mm (50 increments)
Ambient temperature : 0-+40 °C

Motor-less Robot cylinder GTY5

Motor-less Robot cylinder GTY5

● Ball screw
Outer dia & Precision grade:Ø12 & C7 Rolled Ballscrews (mm)
Lead: 2 / 5 /10 /20 (mm)
Maximum Rotating speed: 3000/ 3600 /3600 /3600 (rpm)
Maximum linear speed: 100/ 300 /600 /1200 (mm/s)
Basic dynamic load rating Ca : 2411/ 4829 / 4680 / 11284 (N)
Basic static load rating Coa : 5779 / 7836 / 7649 / 20410
Load factor : 1.2/ 1.2 / 1.35 /1.35

● Linear Guide
Dynamic horizontal / 100 Km of travel : 5904 (N)
Dynamic horizontal / 1000 Km of travel : 2736 (N)
Dynamic horizontal / 10000 Km of travel : 1275 (N)
Static horizontal : 16904 (N)

● Common Spec
Repeatability : ±0.01(mm)
Start torpue : 7 (N.cm)
Allowable input torque : 1.1 (N.m)
Maximum acceleration 10 (m/s2)
Frication coefficient : 0.03
Stroke (increments) : 50-600 mm (50 increments)
Ambient temperature : 0-+40 °C

Motor-less Robot cylinder GTY8

Motor-less Robot cylinder GTY8

● Ball screw
Outer dia & Precision grade:Ø16 & C7 Rolled Ballscrews (mm)
Lead: 5 /10 /20 (mm)
Maximum Rotating speed: 3600 /3600 /3600 (rpm)
Maximum linear speed: 300 /600 /1200 (mm/s)
Basic dynamic load rating Ca : 8042 / 6300 / 4152 (N)
Basic static load rating Coa : 15088 / 11596 / 7439 (N)
Load factor : 1.2/ 1.35 /1.35

● Linear Guide
Dynamic horizontal / 100 Km of travel : 18620 (N)
Dynamic horizontal / 1000 Km of travel : 8643 (N)
Dynamic horizontal / 10000 Km of travel : 4012 (N)
Static horizontal : 34230 (N)

● Common Spec
Repeatability : ±0.01(mm)
Start torpue : 10 (N.cm)
Allowable input torque : 2.2 (N.m)
Maximum acceleration 10 (m/s2)
Frication coefficient : 0.03
Stroke (increments) : 50-800 mm (50 increments)
Ambient temperature : 0-+40 °C

Motor-less Robot cylinder GTY12

Motor-less Robot cylinder GTY12

● Ball screw
Outer dia & Precision grade:Ø16 & C7 Rolled Ballscrews (mm)
Lead: 5 /10 /20 /32 (mm)
Maximum Rotating speed: 3600 /3600 /3600 / 3600 (rpm)
Maximum linear speed: 300 /600 /1200 / 1920 (mm/s)
Basic dynamic load rating Ca : 11570 / 6300 / 4152 / 7326 (N)
Basic static load rating Coa : 123030 / 11596 /7439 / 14157 (N)
Load factor : 1.2/ 1.35 / 1.35 /1.75

● Linear Guide
Dynamic horizontal / 100 Km of travel : 55304 (N)
Dynamic horizontal / 1000 Km of travel : 25670 (N)
Dynamic horizontal / 10000 Km of travel : 11915 (N)
Static horizontal : 95083 (N)

● Common Spec
Repeatability : ±0.01(mm)
Start torpue : 10 (N.cm)
Allowable input torque : 3.1 (N.m)
Maximum acceleration 10 (m/s2)
Frication coefficient : 0.03
Stroke (increments) : 50-800 mm (50 increments)
Ambient temperature : 0-+40 °C

Motor-less Robot cylinder ETB5

Motor-less Robot cylinder ETB5

Repeatability:±0.04(mm)
Ball Screw Lead:40(mm)
Maximum Speed:2000(mm/s)
Maximum Payload (Horizontal):3(kg)
Maximum Payload (Vertical):N/A(kg)
Rated Thrust:42(N)
Stroke/Pitch :50-800 / 50 mm pitch

*Acceleration and deacceleration value is set 0.4 second.

Motor-less Robot cylinder ETB6

Motor-less Robot cylinder ETB6

Repeatability:±0.04(mm)
Ball Screw Lead:40(mm)
Maximum Speed:2000(mm/s)
Maximum Payload (Horizontal):3(kg)
Maximum Payload (Vertical):N/A(kg)
Rated Thrust:42(N)
Stroke/Pitch :50-800 / 50 mm pitch

*Acceleration and deacceleration value is set 0.4 second.

Motor-less Robot cylinder ETB10

Motor-less Robot cylinder ETB10

● Belt
Lead: 32 (mm)
Maximum Rotating speed: 3600 (rpm)
Maximum linear speed: 1920 (mm/s)
Load factor : 1.75
Tis (Nominal Tension) : 99 (N)
Timax (Maximum Tension) : 195 (N)

● Linear Guide
Dynamic horizontal / 100 Km of travel : 12471 (N)
Dynamic horizontal / 1000 Km of travel : 5789 (N)
Dynamic horizontal / 10000 Km of travel : 2687 (N)
Static horizontal : 26695(N)

● Common Spec
Repeatability : ±0.04(mm)
Start torpue : 1.1(N.cm)
Maximum acceleration 5 (m/s2)
Frication coefficient : 0.03
Stroke (increments) : 50-2550 mm (50 increments)
Ambient temperature : 0-+40 °C

Motor-less Robot cylinder ETB14M

Motor-less Robot cylinder ETB14M

● Belt
Lead: 40 (mm)
Maximum Rotating speed: 3600 (rpm)
Maximum linear speed: 2400 (mm/s)
Load factor : 1.75
Tis (Nominal Tension) : 137 (N)
Timax (Maximum Tension) : 261 (N)

● Linear Guide
Dynamic horizontal / 100 Km of travel : 25832 (N)
Dynamic horizontal / 1000 Km of travel : 11991 (N)
Dynamic horizontal / 10000 Km of travel : 5565 (N)
Static horizontal : 58342(N)

● Common Spec
Repeatability : ±0.04(mm)
Start torpue : 2.2 (N.cm)
Maximum acceleration 5 (m/s2)
Frication coefficient : 0.03
Stroke (increments) : 50-3050 mm (50 increments)
Ambient temperature : 0-+40 °C

Motor-less Robot cylinder ETB17M

Motor-less Robot cylinder ETB17M

● Belt
Lead: 40 (mm)
Maximum Rotating speed: 3600 (rpm)
Maximum linear speed: 2400 (mm/s)
Load factor : 1.75
Tis (Nominal Tension) : 220 (N)
Timax (Maximum Tension) : 391 (N)

● Linear Guide
Dynamic horizontal / 100 Km of travel : 40407 (N)
Dynamic horizontal / 1000 Km of travel : 18755 (N)
Dynamic horizontal / 10000 Km of travel : 8706 (N)
Static horizontal : 86491(N)

● Common Spec
Repeatability : ±0.04(mm)
Start torpue : 4.5 (N.cm)
Maximum acceleration 5 (m/s2)
Frication coefficient : 0.03
Stroke (increments) : 50-3050 mm (50 increments)
Ambient temperature : 0-+40 °C

Motor-less Robot cylinder ETB22M

Motor-less Robot cylinder ETB22M

● Belt
Lead: 40 (mm)
Maximum Rotating speed: 3600 (rpm)
Maximum linear speed: 2400 (mm/s)
Load factor : 1.75
Tis (Nominal Tension) : 376 (N)
Timax (Maximum Tension) : 651 (N)

● Linear Guide
Dynamic horizontal / 100 Km of travel : 55747 (N)
Dynamic horizontal / 1000 Km of travel : 25876 (N)
Dynamic horizontal / 10000 Km of travel : 12010 (N)
Static horizontal : 119837 (N)

● Common Spec
Repeatability : ±0.04(mm)
Start torpue : 8.4 (N.cm)
Maximum acceleration 5 (m/s2)
Frication coefficient : 0.03
Stroke (increments) : 50-3500 mm (50 increments)
Ambient temperature : 0-+40 °C

Motor less Robot cylinder MH65

Motor-less Robot cylinder MH65

● Belt
Lead: 78 (mm)
Maximum Rotating speed: 500 / 1000 / 1500 / 2000 (rpm)
Maximum linear speed: 650 / 1300 / 1950 / 2600 (mm/s)
Load factor : 1.75
Tis (Nominal Tension) : 98 (N)
Timax (Maximum Tension) : 195 (N)

● Linear Guide
Dynamic horizontal / 100 Km of travel : 4256 (N)
Dynamic horizontal / 1000 Km of travel : 1976 (N)
Dynamic horizontal / 10000 Km of travel : 917 (N)
Static horizontal : 6681 (N)

● Common Spec
Repeatability : ±0.01(mm)
Start torpue : 4.5 (N.cm)
Maximum acceleration : 5 (m/s2)
Frication coefficient : 0.03
Stroke (increments) : 50-3000 mm (50 increments)
Ambient temperature : 0-+40 °C

Motor less Robot cylinder MH80

Motor-less Robot cylinder MH80

● Belt
Lead: 102 (mm)
Maximum Rotating speed: 500 / 1000 / 1500 (rpm)
Maximum linear speed: 850 / 1700 / 2550 (mm/s)
Load factor : 2.75
Tis (Nominal Tension) : 147 (N)
Timax (Maximum Tension) : 261 (N)

● Linear Guide
Dynamic horizontal / 100 Km of travel : 7129 (N)
Dynamic horizontal / 1000 Km of travel : 3309 (N)
Dynamic horizontal / 10000 Km of travel : 1536 (N)
Static horizontal : 10846 (N)

● Common Spec
Repeatability : ±0.01(mm)
Start torpue : 8.4 (N.cm)
Maximum acceleration : 5 (m/s2)
Frication coefficient : 0.03
Stroke (increments) : 50-3000 mm (50 increments)
Ambient temperature : 0-+40 °C

Motor less Robot cylinder MK65

Motor-less Robot cylinder MK65

● Belt
Reducers Ratio : 3 / 5 / 7 / 10
Lead with gearbox : 36.6 / 22 / 15.7 / 11 (mm)
Maximum Rotating speed: 3600 / 3600 / 3600 / 3600 (rpm)
Maximum linear speed: 2200 / 1320 / 943 / 660 (mm/s)
Load factor : 1.75 / 1.75 / 1.35 /1.35
Tis (Nominal Tension) : 222 (N)
Timax (Maximum Tension) : 393 (N)

● Linear Guide
Dynamic horizontal / 100 Km of travel : 12916 (N)
Dynamic horizontal / 1000 Km of travel : 5995 (N)
Dynamic horizontal / 10000 Km of travel : 2783 (N)
Static horizontal : 29171 (N)

● Common Spec
Repeatability : ±0.01(mm)
Start torpue : 13.5 / 22.5 / 31.5 / 45 (N.cm)
Maximum acceleration : 5 (m/s2)
Frication coefficient : 0.03
Stroke (increments) : 50-5000 mm (100 increments)
Ambient temperature : 0-+40 °C

Motor less Robot cylinder MK85

Motor-less Robot cylinder MK85

● Belt
Reducers Ratio : 5 / 7 / 10
Lead with gearbox : 40 / 28.5 / 20 (mm)
Maximum Rotating speed: 3600 / 3600 / 3600 (rpm)
Maximum linear speed: 2400 / 1714 / 1200 (mm/s)
Load factor : 1.75 / 1.75 / 1.35
Tis (Nominal Tension) : 372 (N)
Timax (Maximum Tension) : 647 (N)

● Linear Guide
Dynamic horizontal / 100 Km of travel : 20204 (N)
Dynamic horizontal / 1000 Km of travel : 9378 (N)
Dynamic horizontal / 10000 Km of travel : 4353 (N)
Static horizontal : 43245 (N)

● Common Spec
Repeatability : ±0.01(mm)
Allowabel input torpue : 42 / 58.8 / 84 (N.cm)
Maximum acceleration : 5 (m/s2)
Frication coefficient : 0.03
Stroke (increments) : 50-5000 mm (100 increments)
Ambient temperature : 0-+40 °C

Motor less Robot cylinder MK110

Motor-less Robot cylinder MK110

● Belt
Reducers Ratio : 10 /15 / 20
Lead with gearbox : 25 / 16.6 / 12.5 (mm)
Maximum Rotating speed: 3600 / 3600 / 3600 (rpm)
Maximum linear speed: 1500 / 1000 / 750 (mm/s)
Load factor : 1.75 / 1.35 / 1.35
Tis (Nominal Tension) : 376 (N)
Timax (Maximum Tension) : 651 (N)

● Linear Guide
Dynamic horizontal / 100 Km of travel : 27873 (N)
Dynamic horizontal / 1000 Km of travel : 12938 (N)
Dynamic horizontal / 10000 Km of travel : 6005 (N)
Static horizontal : 59920 (N)

● Common Spec
Repeatability : ±0.01(mm)
Allowabel input torpue : 84 / 126 / 168 (N.cm)
Maximum acceleration : 5 (m/s2)
Frication coefficient : 0.03
Stroke (increments) : 50-4800 mm (100 increments)
Ambient temperature : 0-+40 °C

Các series áp dụng tiêu chuẩn phòng sạch

GCH Series – Integrated Linear Bearings Ball Screw Actuator – Silder Type For Clean Room Type – Ball Screw Type Built-In linear guideways Clean room type

GCH4
GCH5
GCH8
GCH12
GCH5S
GCH8S

GCY Series –  Integrated Linear Bearings Ball screw Actuator – Rod Type For Clean Room Type – Ball Screw Type Built-In linear guideways Clean room type

GCY4
GCY5
GCY8
GCY12

ECH Series – Clean Room ball Screw Actuator – Ball Screw Type Clean room type

ECH14
ECH17
ECH22
ECH22M
ECH17M

ECB Series – Clean Room Belt Actuator – Belt Driver Type Clean room type

ECB5
ECB6
ECB10
ECB14
ECB17
ECB22