Servo motor robot cylinder – Integrated Motor Actuator

Servo motor robot cylinder – Integrated Motor Actuator. Servo motor Electric actuator, là loại xi lanh điện có tích hợp sẵn động cơ lắp với actuator. Trọn bộ sản phẩm bao gồm xi lanh tích hợp sẳn động cơ và driver phát triển bởi TOYO. Minh Việt cung cấp sản phẩm chính hãng TOYO.

Servo Motor Robot Cylinder – Electric Actuator – CGTH Series

Servo motor robot cylinder DGTH Series

DGTH Built-in Linear Motion Guide Servo Cylinder – SlideType. Xi lanh điện trục vít me, loại trượt slide type. Dòng “G” là dòng tích hợp sẵn dẫn hướng.

DGTH Series - Linear Motion Guide Servo Cylinder – SlideType | Motor robot cylinder - Electric Actuator dòng tích hợp sẵn Servo của TOYO.
Series Công suất động cơ tham chiếu (W) Độ rộng ngang (mm) Repeatability(mm) Ball Screw C7 Maximum Payload(kg) *1
Tốc độ tối đa
(mm/s)
Hành trình tối đa (mm)
Outer Diameter(mm) Lead(mm) Horizontal Vertical
DGTH4 40 44 ±0.01 10 2 25 8 100 800
6 20 5 300
12 12 2 600
DGTH5 40 54 ±0.01 12 2 30 10 100 800
5 30 8.1 250
10 15 2.7 500
20 10 1.4 1000

*1 Tham khảo Catalog

Servo motor robot cylinder DGTY Series

DGTY Built-in Linear Motion Guide Servo Cylinder – SlideType. Xi lanh điện trục vít me, loại trục đẩy ROD type. Dòng “G” là dòng tích hợp sẵn dẫn hướng.

Servo Motor – Robot Cylinder – Electric Actuator – CGTY Series

 
Series Công suất động cơ tham chiếu (W) Độ rộng ngang (mm) Repeatability(mm) Ball Screw C7 Maximum Payload(kg) *1
Tốc độ tối đa
(mm/s)
Hành trình tối đa (mm)
Outer Diameter(mm) Lead(mm) Horizontal Vertical
DGTY4 40 44 ±0.01 10 2 25 8 100 500
6 20 5 300
12 12 2 600
DGTY5 40 54 ±0.01 12 2 30 10 100 600
5 30 8.1 250
10 15 2.7 500
20 10 1.4 1000

*1 Tham khảo Catalog

Servo motor robot cylinder CGTH Series

CGTH Built-in Linear Motion Guide Servo Cylinder – SlideType. Xi lanh điện trục vít me, loại trượt slide type. Dòng “G” là dòng tích hợp sẵn dẫn hướng.

CGTH Series - Linear Motion Guide Stepping Cylinder -SlideType | Motor robot cylinder - Electric Actuator dòng tích hợp sẵn động cơ của TOYO.

Series Size động cơ tham chiếu (mm) Độ rộng ngang (mm) Repeatability(mm) Ball Screw C7 Maximum Payload(kg) *1
Tốc độ tối đa
(mm/s)
Hành trình tối đa (mm)
Accuracy Outer Diameter(mm) Lead(mm) Horizontal Vertical
CGTH3 25 30 ±0.005 Rolled C7 10 2 13.0 5.0 100 300
8 10.0 2.0 400
CGTH4 35 44 ±0.005 10 2 25.0 8.0 100 100
6 20.0 8.0 300
12 12.0 3.5 600
CGTH5 42 54 ±0.005 12 2 30.0 10.0 100 1050
5 30.0 10.0 250
10 15.0 5.0 500
20 10.0 2.5 1000
42 54 ±0.003 Ground C5 2 2 30.0 10.0 100 300
5 30.0 10.0 250
10 15.0 5.0 500
20 10.0 2.5 1000
*1 Tham khảo Catalog

Servo motor robot cylinder CGTY Series

DGTY Built-in Linear Motion Guide Servo Cylinder-Rod Type. Xi lanh điện trục vít me, loại trục đẩy ROD type. Dòng “G” là dòng tích hợp sẵn dẫn hướng.

Xi lanh điện Servo CGTY

Series Size động cơ tham chiếu (mm) Độ rộng ngang (mm) Repeatability(mm) Ball Screw C7 Maximum Payload(kg) *1
Tốc độ tối đa
(mm/s)
Hành trình tối đa (mm)
Outer Diameter(mm) Lead(mm) Horizontal Vertical
CGTY4 35 44 ±0.01 10 2 25 8 110 500
6 20 5 331
12 12 4 661
CGTY5 42 54 ±0.01 12 2 30 10 109 600
5 30 0.0 273
10 15 5.0 538
20 10 2.5 1102
*1 Tham khảo Catalog
 

Các series Servo Motor Robot Cylinder phổ biến

CGTH Series - Linear Motion Guide Stepping Cylinder -SlideType | Motor robot cylinder - Electric Actuator dòng tích hợp sẵn động cơ của TOYO.

Servo Motor Robot Cylinder CGTH4

Repeatability:±0.01(mm)
Ball Screw Lead:2/6/12(mm)
Maximum Speed (Horizontal):≦110/≦331/≦661(mm/s)
Maximum Speed (Vertical):≦108/≦314/≦646(mm/s)
Maximum Payload (Horizontal):≦25/≦20/≦12(kg)
Maximum Payload (Vertical):≦8/≦8/≦3.5(kg)
Rated Thrust:1094/365/182(N)
Stroke/Pitch :50-800 / 50(mm)

*The maximum speed shown here is when software speed setting is 100%
* The maximum speed and maximum payload cannot exist at the same time . Please refer to diagram of Speed and payload curve before using.
* When the stroke is over 550 mm, the run-out of the ballscrew will occur. We recommend to low down the working speed under this circumstances.

Servo Motor Robot Cylinder CGTH5

Servo Motor Robot Cylinder CGTH5

Repeatability:±0.01(mm)
Ball Screw Lead:2/5/10/20(mm)
Maximum Speed (Horizontal):≦109/≦273/≦538/≦1102(mm/s)
Maximum Speed (Vertical):≦108/≦269/≦538/≦1093(mm/s)
Maximum Payload (Horizontal):≦30/≦30/≦15/≦10(kg)
Maximum Payload (Vertical):≦10/≦10/≦5/≦2.5(kg)
Rated Thrust:1147/459/229/115(N)
Stroke/Pitch :50-800 / 50(mm)
*The maximum speed shown here is when software speed setting is 100%
* The maximum speed and maximum payload cannot exist at the same time . Please refer to diagram of Speed and payload curve before using.
* When the stroke is over 600 mm, the run-out of the ballscrew will occur. We recommend to low down the working speed under this circumstances.

Servo Motor Robot Cylinder CGTY4

Servo Motor Robot Cylinder CGTY4

Repeatability:±0.01(mm)
Ball Screw Lead:2/6/12(mm)
Maximum Speed (Horizontal):≦110/≦331/≦661(mm/s)(mm/s)
Maximum Speed (Vertical):≦108/≦314/≦646(mm/s)
Maximum Payload (Horizontal):≦25/≦20/≦12(kg)(kg)
Maximum Payload (Vertical):≦8/≦8/≦3.5(kg)
Rated Thrust:1094/365/182(N)
Stroke/Pitch :50-800 / 50(mm)
*The maximum speed shown here is when software speed setting is 100%
* It payload is near maximum ,it requires to collocate externally with auxiliary guideway for bearing radial load.

Servo Motor Robot Cylinder CGTY5

Servo Motor Robot Cylinder CGTY5

Repeatability:±0.01(mm)
Ball Screw Lead:2/5/10/20(mm)
Maximum Speed (Horizontal):≦109/≦273/≦538/≦1102(mm/s)
Maximum Speed (Vertical):≦108/≦269/≦538/≦1093(mm/s)
Maximum Payload (Horizontal):≦30/≦30/≦15/≦10(kg)
Maximum Payload (Vertical):≦10/≦10/≦5/≦2.5(kg)
Rated Thrust:1147/459/229/115(N)
Stroke/Pitch :50-600 / 50(mm)

*The maximum speed shown here is when software speed setting is 100%
* It payload is near maximum ,it requires to collocate externally with auxiliary guideway for bearing radial load.

DGTH Series - Linear Motion Guide Servo Cylinder – SlideType | Motor robot cylinder - Electric Actuator dòng tích hợp sẵn Servo của TOYO.

Servo Motor Robot Cylinder DGTH4

Repeatability:±0.01(mm)
Ball Screw Lead:2/6/12(mm)
Maximum Speed (Horizontal):≦100/≦300/≦600(mm/s)
Maximum Speed (Vertical):≦100/≦300/≦600(mm/s)
Maximum Payload (Horizontal):≦25/≦20/≦12 (kg)
Maximum Payload (Vertical):≦8/≦5/≦2 (kg)
Rated Thrust:827/276/138(N)
Stroke/Pitch :50-800 / 50 pitch (mm)

*The maximum speed shown here is when software speed setting is 100%
* The maximum speed and maximum payload cannot exist at the same time . Please refer to diagram of Speed and payload curve before using.
* When the stroke is over 550 mm, the run-out of the ballscrew will occur. We recommend to low down the working speed under this circumstances.

Servo Motor Robot Cylinder | Servo motor - Electric actuator loại xi lanh điện có tích hợp sẵn động cơ của TOYO.

Servo Motor Robot Cylinder DGTH5

Repeatability:±0.01(mm)
Ball Screw Lead:2/5/10/20/(mm)
Maximum Speed (Horizontal):≦100/≦250/≦500≦1000(mm/s)
Maximum Speed (Vertical):≦100/≦250/≦500≦1000(mm/s)
Maximum Payload (Horizontal):≦30/≦30/≦15/≦10 (kg)
Maximum Payload (Vertical):≦10/≦8.1/≦2.7≦1.4 (kg)
Rated Thrust:1147/459/229/115(N)
Stroke/Pitch :50-800 / 50 pitch (mm)

*The maximum speed shown here is when software speed setting is 100%
* The maximum speed and maximum payload cannot exist at the same time . Please refer to diagram of Speed and payload curve before using.
* When the stroke is over 600mm, the run-out of the ballscrew will occur. We recommend to low down the working speed under this circumstances.

Servo Motor Robot Cylinder DGTY4

Servo Motor Robot Cylinder DGTY4

Repeatability:±0.01(mm)
Ball Screw Lead:2/6/12(mm)
Maximum Speed (Horizontal):≦100/≦300/≦600(mm/s)
Maximum Speed (Vertical):≦100/≦300/≦600(mm/s)
Maximum Payload (Horizontal):≦25/≦20/≦12(kg)
Maximum Payload (Vertical):≦8/≦5/≦2 (kg)
Rated Thrust:827/276/138(N)
Stroke/Pitch :50-800 / 50 pitch (mm)

*The maximum speed shown here is when software speed setting is 100%
* If payload is near maximum ,it requires to collocate externally with auxiliary guideway for bearing radial load.

Servo Motor Robot Cylinder DGTY5

Servo Motor Robot Cylinder DGTY5

Repeatability:±0.01(mm)
Ball Screw Lead:2/5/10/20/(mm)
Maximum Speed (Horizontal):≦100/≦250/≦500≦1000(mm/s)
Maximum Speed (Vertical):≦100/≦250/≦500≦1000(mm/s)
Maximum Payload (Horizontal):≦30/≦30/≦15/≦10 (kg)
Maximum Payload (Vertical):≦10/≦8.1/≦2.7≦1.4 (kg)
Rated Thrust:1147/459/229/115(N)
Stroke/Pitch :50-800 / 50 pitch (mm)

*The maximum speed shown here is when software speed setting is 100%
* If payload is near maximum ,it requires to collocate externally with auxiliary guideway for bearing radial load.

Các series áp dụng tiêu chuẩn phòng sạch: 

CGCH Series – Integrated Linear Bearings Servo Cylinder – Slider Type For Clean Room Type

CGCH4
 
CGCH5