TFG

Liên hệ

Push load

2 500 N

Pull load

2500 N

Max stroke (mm)

200 to 700 mm

Voltage

120 or 230 V AC
24 V DC

Operating temperature

+10 to +40 °C

Type of protection

IP 30

Max. linear speed no load (mm/s)

15 mm/s

Duty cycle (%)

10

Dynamic offset load

Up to 500 Nm

Cột nâng hạ TFG – Hãng Ewellix Thụy Điển cung cấp sản phẩm và giải pháp truyền động tuyến tính.

Cột nâng hạ TFG

Push load

2500 N

Pull load

2 500 N

Max stroke (mm)

200 to 700 mm

Voltage

120 or 230 V AC
24 V DC

Operating temperature

+10 to +40 °C

Type of protection

IP 30

Max. linear speed no load (mm/s)

15 mm/s

Duty cycle (%)

10

Dynamic offset load

Up to 500 Nm