Tính năng của Actuator

Tính năng của Actuator | Chỉ số hiệu suất, kết quả định lượng đầu ra giúp đánh giá chất lượng của một sản phẩm. Thiết bị truyền động / Actuator có thể được xem xét theo một số chỉ số hiệu suất. Phổ biến nhất trong số đó là mô-men xoắn, tốc độ và độ bền. Ngày nay, hiệu quả năng lượng cũng được coi là quan trọng không kém. Các yếu tố khác có thể được xem xét bao gồm khối lượng, khối lượng, điều kiện hoạt động, v.v.

Tính năng của Actuator - Biểu đồ lực vs tốc độ

Mô-men xoắn hoặc lực

Mô-men xoắn là một trong những tính năng quan trọng nhất của actuator cần xem xét trong hoạt động của thiết bị truyền động. Cần lưu ý rằng có hai loại chỉ số mô-men xoắn cần xem xét, tải trọng tĩnh và tải trọng động. Mômen hoặc lực tải tĩnh liên quan đến công suất của bộ truyền động khi nó ở trạng thái nghỉ. Thông số động nói đến công suất mô-men xoắn của thiết bị khi thiết bị đang chuyển động.

Tốc độ, vận tốc

Tốc độ của thiết bị truyền động khác nhau tùy thuộc vào trọng lượng của tải trọng của nó. Thông thường, trọng lượng càng cao thì tốc độ càng giảm. Do đó, nên xét trước tốc độ thiết bị truyền động không mang tải.

Độ bền

Loại thiết bị truyền động và thiết kế quyết định độ bền của thiết bị truyền động. Thiết bị như thiết bị truyền động thủy lực được coi là bền và chắc chắn hơn so với thiết bị truyền động điện. Thông số kỹ thuật chi tiết về chất lượng của vật liệu được sử dụng sẽ tùy thuộc vào nhà sản xuất.

Hiệu suất năng lượng

Với mối quan tâm ngày càng tăng về tiết kiệm năng lượng. Và tác động trực tiếp của nó đến chi phí vận hành. Hiệu suất năng lượng ngày càng trở thành một thước đo quyết định trong tất cả các loại máy móc. Năng lượng cần thiết cho một bộ truyền động theo yêu cầu với năng lượng tiêu thụ thấp nhất.