Ứng dụng trong dân dụng, y tế, nông nghiệp, chế biến thực phẩm và công nghiệp điện điều khiển tự động hóa.

Ứng dụng khóa liên động
Ứng dụng Xi lanh điện tiêu biểu