Khoá liên động Interlock – Máy ép khoai tây chiên

Khoá liên động Interlock – Máy ép khoai tây chiên

Khoá liên động Interlock – Máy ép khoai tây chiên

• DMS1-CLSS-H

Stainless Steel Mechanical Door Lock

• S-CLIN-A02022

Panel Mounted Key Switch

• XMS5-CLSS

Stainless Steel Key Exchange Unit

Khoá liên động Interlock - Máy ép khoai tây chiên

Trình tự của Interlock 

Để có quyền truy cập vào máy cán tấm, người vận hành phải bắt đầu bằng cách tháo Khóa cách ly nguồn khỏi Công tắc phím gắn trên bảng điều khiển. Việc rút chìa khóa sẽ cách ly nguồn điện và đưa máy móc đến trạng thái dừng có kiểm soát. Khóa cách ly nguồn được đưa đến Thiết bị trao đổi khóa bằng thép không gỉ để giải phóng Khóa truy cập. Việc xóa bất kỳ Khóa truy cập nào sẽ giữ Khóa cách ly nguồn trong thiết bị trao đổi cho đến khi tất cả các Khóa truy cập được trả lại. Chìa khóa truy cập sau đó được đưa đến Khóa cửa cơ bằng thép không gỉ được gắn trên cửa của máy cán. Chèn và xoay chìa khóa đến vị trí khóa sẽ giải phóng bộ truyền động và cho phép mở các cổng. Chìa khóa Truy cập sẽ vẫn bị mắc kẹt trong ổ khóa cho đến khi bộ truyền động được đưa trở lại chính xác vào đầu của Khóa Cửa Cơ Thép Không gỉ.

To gain access into the sheeter machine, an operator must start by removing the Power Isolation Key from the Panel Mounted Key Switch. Removing the key isolates power and brings the machinery to a controlled stop. The Power Isolation Key is taken to the Stainless Steel Key Exchange Unit to release the Access Keys. Removing any of the Access Keys traps the Power Isolation Key in the exchange unit until the all Access Keys are returned. The Access Keys are then taken to the Stainless Steel Mechanical Door Locks mounted on the doors of the sheeter machine. Inserting and turning the key to the locked position will release the actuator and allow the gates to be opened. The Access Key will remain trapped in the lock until the actuator has been correctly returned to the head of the Stainless Steel Mechanical Door Lock.

Yêu cầu ứng dụng – Máy ép khoai tây chiên

 Máy cán mỏng là một loại máy tạo hình tùy chỉnh được sử dụng trong các nhà máy sản xuất khoai tây chiên. Đầu tiên, máy cán bột lấy bột khoai tây chiên và sử dụng nhiều con lăn để tạo ra một tấm mỏng dài. Các tấm dài được cắt thành các hình dạng mong muốn thông qua việc sử dụng nhiều con lăn cắt hình dạng. Phần bột thừa được loại bỏ và đưa qua máy cán bột một lần nữa. Người vận hành có thể yêu cầu quyền truy cập vào bên trong máy để vệ sinh theo lịch trình hoặc nếu có sự cố ảnh hưởng đến chất lượng của khoai tây chiên. Tuy nhiên, việc tiếp cận máy cán chỉ có thể thực hiện được khi nguồn điện cung cấp cho máy đã được ngắt và tất cả các bộ phận chuyển động đã dừng lại có kiểm soát. Các thiết bị được gắn trên các cổng tiếp cận máy cán tấm phải đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh trong nhà máy.

A sheeter is a custom forming machine used in potato chip manufacturing plants. The sheeter first takes potato chip dough and uses multiple rollers to create a long thin sheet. The long sheets are cut into the desired shapes through the use of multiple shaped cutting rollers. The excess dough is removed and fed through the sheeter again. Operators may require access inside the machine for scheduled cleaning or if there is a problem that’s affecting the quality of the potato chips. However, access into the sheeter should only be possible once power to the machinery has been isolated and all the moving parts have come to a controlled stop. The units mounted on the access gates to the sheeter machine must meet the hygienic standards in the plant.

Tham khảo thêm tại: https://minhviet-jsc.com/hang-san-pham/giai-phap-an-toan-safety-solution