Khoá liên động Interlock – hệ thống hàn thân vỏ và khung gầm

Khoá liên động Interlock – hệ thống hàn thân vỏ và khung gầm

Khoá liên động Interlock – hệ thống hàn thân vỏ và khung gầm

Body & Chassis Welding Cell

•EI4A7SR411N5GAYUNPF08
Right Handed EtherNet/IP Enabled Solenoid Switch with an All-in-One Emergency Escape Head and Handle

Khoá liên động Interlock - hệ thống hàn thân vỏ và khung gầmTrình tự của Interlock

Để có quyền truy cập vào ô hàn, người vận hành phải yêu cầu vào ô bằng cách sử dụng các nút bấm trên thiết bị amGardpro. Điều này sẽ gửi tín hiệu đến hệ thống điều khiển của ô hàn, đưa ô
đến một điểm dừng có kiểm soát. Khi an toàn để vào tế bào, điện từ được cấp năng lượng và bộ truyền động được giải phóng. Theo yêu cầu của khách hàng, thiết bị này chạy song song với hệ thống Lock-Out-Tag-Out thông qua việc sử dụng Drop-Down-Lockout được gắn trên đầu thiết bị. Tấm bảo vệ trên Lockout có năm lỗ thẳng hàng với tấm bảo vệ được gắn trên đầu thiết bị. Điều này cho phép người vận hành hoặc nhân viên bảo trì khóa tấm bảo vệ trên lỗ mở của bộ truyền động bằng cách sử dụng khóa móc được chỉ định. Các thành phần hỗ trợ EtherNet/IP được sử dụng trong bộ chuyển mạch cho phép thiết bị được điều khiển và giám sát thông qua mạng EtherNet/IP. Tay cầm và Đầu thoát hiểm khẩn cấp tất cả trong một được sử dụng trong cấu hình cho phép thoát hiểm ngay lập tức và cách ly nguồn điện khi được kích hoạt trong trường hợp không chắc chắn là người vận hành thấy mình bị khóa bên trong ô.

To gain access into the welding cell, an operator must request entry into the cell using the pushbuttons on the amGardpro unit. This will send a signal to the welding cell’s control system, bringing the cell
to a controlled stop. Once it is safe to enter the cell, the solenoid is energised and the actuator is released. As requested by the customer, this unit runs in parallel with a Lock-Out-Tag-Out system through the use of the Drop-Down-Lockout mounted on the head of the unit. The guard plate on the Lockout has five holes that align with the guard plate mounted on the head of the unit. This allows operators or maintenance personnel to lock the guard plate over the actuator opening with the use of an assigned padlock. The EtherNet/IP enabled components used in the switch allows the unit to be controlled and monitored through a EtherNet/IP network. The All-in-One Emergency Escape Head and Handle used in the configuration allows immediate escape and power isolation when activated in the unlikely event an operator finds themselves locked inside the cell.

Yêu cầu ứng dụng  – hệ thống hàn thân vỏ và khung gầm

Nhà cung cấp ô tô cấp 1 nhà sản xuất hệ thống thân vỏ và khung gầm cho một số nhà sản xuất ô tô toàn cầu. Các nhà cung cấp cấp 1 này thường sử dụng các tế bào hàn robot tự động để hàn chính xác và hiệu quả các bộ phận kết cấu để tạo thành giá đỡ hệ thống treo trước của xe. Mỗi ô chứa một loạt robot hoàn thành một chu trình đồng bộ khi hoạt động. Do đó, việc xâm nhập vào các ô hàn chỉ có thể thực hiện được khi nguồn điện cho ô hàn đã được cách ly và tất cả các máy móc đã dừng lại có kiểm soát.

Automotive tier 1 suppliers manufacturer body and chassis systems for a number of global automotive manufactures. These tier 1 suppliers commonly use automated robot welding cells to accurately and efficiently weld structural components to form the front suspension cradle of a vehicle. Each cell contains a series of robots that complete a synchronised cycle when in operation. Therefore, entry into the welding cells should only be achievable once power to the cell has been isolated and all the machinery has come to a controlled stop.

Khoá liên động Interlock - hệ thống hàn thân vỏ và khung gầm

Tham khảo thêm tại: https://minhviet-jsc.com/hang-san-pham/giai-phap-an-toan-safety-solution