Khoá liên động Interlock – Máy kết hợp xếp pallet và Căng bọc

Khoá liên động Interlock – Máy kết hợp xếp pallet và Căng bọc

Khoá liên động Interlock -Máy kết hợp xếp pallet và Căng bọc

Application Guide: Combined Palletiser & Stretch Wrapper

• MA4M6EKL2LL411L0B000N

Handle Operated Solenoid Gate Switch

Khoá liên động Interlock - Máy kết hợp xếp pallet và Căng bọc

Trình tự của Interlock 

Để được vào máy, người vận hành phải yêu cầu vào bằng cách nhấn nút ấn màu xanh lam, gửi tín hiệu đến hệ thống điều khiển của máy để đưa máy về cuối chu kỳ hiện tại. Khi an toàn để vào, nút ấn màu xanh lam sẽ sáng và nhấp nháy liên tục, cho phép người vận hành xoay và rút chìa khóa đã rút ra trước khi cửa có thể được mở. Chìa khóa này phải được giữ trên người của người vận hành trong khi vẫn ở trong khu vực nguy hiểm để tránh vô tình khởi động lại máy.

To gain entry into the machine, an operator must request entry by pressing blue push button, sending a signal to the machines control system to bring the machine to the end of its current cycle. When it is safe to enter, the blue push button will illuminate and flash intermittently, enabling an operator to turn and remove the extracted key before the door can be opened. This key must remain on the operators person while the remain inside the danger zone to avoid inadvertent machine restart.

Yêu cầu ứng dụng Interlock – Máy kết hợp xếp pallet và Căng bọc

Palletiser & Stretch Wrapper kết hợp trong một nhà máy sản xuất thực phẩm là quy trình tự động ‘kết thúc dây chuyền’ để xếp các thùng thành phẩm lên pallet và bọc chúng trong một lớp màng bảo vệ, sẵn sàng cho lô hàng cuối cùng. Nhân viên có thể yêu cầu được vào khu vực được bảo vệ trong trường hợp máy bị hỏng, nhưng chỉ có thể vào được sau khi máy đã kết thúc chu trình. Do đó, máy móc như vậy được bảo vệ rộng rãi và khóa liên động để đảm bảo rằng chỉ có thể tiếp cận bên trong thiết bị được bảo vệ sau khi nguồn điện đã được cách ly và tất cả các bộ phận chuyển động đã dừng hoàn toàn.

The combined Palletiser & Stretch Wrapper in a food manufacturing plant is an automated ‘end of line’ process of stacking cases of finished goods onto pallets and wrapping them in a layer of protective film, ready for final shipment. Personnel may require entry into the guarded area in the event of a machine breakdown, but should only be able to gain access once the machine has finished its cycle. Therefore, such machinery is extensively guarded and interlocked to ensure that access inside the guarded are can only be achieved once power has been isolated and all moving parts have come to a complete stop.

Khoá liên động Interlock - Máy kết hợp xếp pallet và Căng bọc

Tham khảo thêm tại: https://minhviet-jsc.com/hang-san-pham/giai-phap-an-toan-safety-solution