Khoá liên động Interlock – Trạm Đóng Bao – Sản Xuất Can

Khoá liên động Interlock – Trạm Đóng Bao – Sản Xuất Can

Khoá liên động Interlock – Trạm Đóng Bao – Sản Xuất Can

• TN2T6SL411

Slidebar Operated Solenoid Gate Switch

Khoá liên động Interlock - Trạm Đóng Bao - Sản Xuất Can

Trình tự của Interlock 

Để vào trạm đóng bao, người vận hành phải yêu cầu vào bằng bảng điều khiển gần đó. Bảng điều khiển gửi tín hiệu đến hệ thống điều khiển của máy, đưa máy đến trạng thái dừng có kiểm soát. Khi máy đã dừng có kiểm soát, hệ thống điều khiển sẽ gửi tín hiệu để cấp điện cho cuộn điện từ. Tín hiệu đến cuộn điện từ cho phép thu lại thanh trượt và cho phép đi vào máy. Cuộn dây điện từ trong giải pháp này có hai mạch an toàn có các công tắc giám sát kép chạy nối tiếp: một công tắc dành cho nam châm điện và một công tắc dành cho bộ truyền động. Nguồn điện sẽ không được đưa trở lại trạm đóng bao cho đến khi thanh trượt đã được đưa trở lại phần đầu của thiết bị và nguồn điện cho cuộn điện từ đã được cách ly.

To enter the bagging station, an operator must request entry using a nearby control panel. The control panel sends a signal to the machine’s control system, bringing the machine to a controlled stop. Once the machine has come to a controlled stop, the control system sends a signal to energise the solenoid. The signal to the solenoid enables the slidebar to be retracted and allow entry into the machine. The solenoid in this solution has two safety circuits that have dual monitoring switches running in series: one switch for the solenoid, and one switch for the actuator. Power will not be returned to the bagging station until the slidebar has been returned to the head of the unit and power to the solenoid has been isolated.

Yêu cầu ứng dụng  Interlock – Trạm Đóng Bao – Sản Xuất Can

Nhà sản xuất lon nước giải khát bằng kim loại sử dụng trạm đóng bao tự động để chèn một cột các nắp lon nước giải khát mới làm vào túi, những nắp này được gọi là các đầu. Các đầu hộp đã hoàn thành được nạp vào các đường ray được chỉ định ở dưới cùng của máy và được đẩy vào các túi mở bằng cơ chế tải bằng lò xo sau khi cột đã đạt đến độ dài mong muốn. Sau khi được đóng gói, các đầu đã sẵn sàng để vận chuyển để xử lý tiếp. Mỗi cửa vào máy phải được bảo vệ an toàn để đảm bảo rằng người vận hành chỉ có thể vào được sau khi lô lon hiện tại đã được cho vào các túi được chỉ định của họ.

A metal beverage can manufacturer uses an automated bagging station to insert a column of recently made beverage can lids into a bag, these lids are referred to as ends. Finished can ends are loaded onto designated tracks at the bottom of machine and pushed into open bags by a spring-loaded mechanism once the column has reached a desired length. Once bagged, the ends are ready for transport for further processing. Each door to the machine should be safeguarded to ensure that operators can only gain entry once the current batch of can ends has been inserted into their designated bags.

Khoá liên động Interlock - Trạm Đóng Bao - Sản Xuất Can

Tham khảo thêm tại: https://minhviet-jsc.com/hang-san-pham/giai-phap-an-toan-safety-solution