Khoá liên động Interlock – băng chuyền

Khoá liên động Interlock – băng chuyền

Khoá liên động Interlock – băng chuyền

• MA2M6SKL11ST401

Handle Operated Safety Gate Switch

Khoá liên động Interlock - băng chuyềnTrình tự của Interlock

Mỗi điểm truy cập trên ô băng chuyền đã được trang bị một công tắc cổng an toàn riêng. Để vào từng phần của băng chuyền, người vận hành phải cách ly nguồn điện với băng chuyền bằng cách xoay và tháo Chìa khóa an toàn khỏi Công tắc cổng. Việc tháo Chìa khóa an toàn sẽ làm ngắt các mạch an toàn trong thân thiết bị và làm sáng hai đèn LED màu đỏ. Các đèn LED được sử dụng để thông báo các mạch an toàn trong công tắc bị hỏng. Điều này sẽ cho phép người vận hành hoặc nhân viên bảo trì xoay và rút bộ truyền động của tay cầm ra khỏi đầu thiết bị. Người vận hành hoặc nhân viên bảo trì phải luôn giữ chìa khóa trên người khi vào buồng để ngăn khả năng cấp điện trở lại cho băng tải.

Each access point on the conveyor belt cell has been fitted with an individual safety gate switch. To gain entry into each section of the conveyor belt, an operator must isolate power to the conveyor belt by turning and removing the Safety Key from the Gate Switch. Removing the Safety Key breaks the safety circuits in the body of the unit and illuminates the two red LEDs. The LEDs are used to notify the safety circuits in the switch are broken. This will enable an operator or maintenance personnel to rotate and extract the handle actuator from the head of the unit. The operator or maintenance personnel should retain the key on their person at all times while entering the cell to prevent the possibility of returning the power to the conveyor belt.

Yêu cầu ứng dụng Interlock – băng chuyền

Các dây chuyền băng tải trong nhà máy đóng chai là máy móc xử lý vật liệu thiết yếu để vận chuyển các pallet sản phẩm quanh nhà máy để sản xuất bao bì. Nhân viên bảo trì và người vận hành có thể cần tiếp cận băng chuyền để điều chỉnh lại các sản phẩm chưa được căn chỉnh chính xác trên pallet. Tuy nhiên, mỗi dây chuyền băng chuyền cần được bảo vệ để đảm bảo nhân viên bảo trì và người vận hành không thể tiếp cận băng chuyền khi băng chuyền đang hoạt động bình thường do tốc độ mà băng chuyền vận hành.

Conveyor lines in a bottling plant are essential material handling machinery to transport pallets of product around the factory for production of packaging. Maintenance personnel and operators may need to gain access to a conveyor belt to readjust products that haven’t been correctly aligned on a pallet. However, each conveyor line should be safeguarded to ensure maintenance personnel and operators cannot access the conveyor belt while it is in normal operation due to the speed the belt operates at.

Khoá liên động Interlock - băng chuyền

Tham khảo thêm tại: https://minhviet-jsc.com/hang-san-pham/giai-phap-an-toan-safety-solution