Khoá liên động Interlock – Dây chuyền đóng thùng

Khoá liên động Interlock – Dây chuyền đóng thùng

Khoá liên động Interlock – Dây chuyền đóng thùng

Application Guide: Kegging Line

page1image40459200• SS1-CLIS-X106

Solenoid Control Key Switch

• XM3-CLIS

Key Exchange Unit

• DM2-CLIS-A

Key Exchange Door Lock

Khoá liên động Interlock - đường kegging

Trình tự của Interlock

Để vào được đường kegging, trước tiên người vận hành phải nhấn nút màu xanh lá cây trên Công tắc phím điều khiển bằng điện từ. Sau khi đường kegging đã được cách ly, nguồn điện sẽ được cung cấp cho cuộn điện từ và có thể tháo Chìa khóa cách ly nguồn ra khỏi khóa. Khóa cách ly nguồn được đưa đến bộ phận trao đổi khóa để giải phóng Khóa truy cập. Việc xóa bất kỳ Khóa truy cập nào sẽ giữ Khóa cách ly nguồn trong thiết bị Trao đổi khóa cho đến khi tất cả các Khóa truy cập được trả lại. Các Chìa khóa Truy cập này sau đó được chuyển đến Khóa Cửa Trao đổi Chìa khóa. Chèn và xoay Access Key trong
khóa cửa nhả Chìa khóa an toàn. Việc tháo Chìa khóa an toàn sẽ giữ Chìa khóa truy cập trong khóa cửa cho đến khi Chìa khóa an toàn được trả lại và nhả bộ truyền động để cho phép truy cập vào ô. Người vận hành nên giữ Chìa khóa an toàn bên người khi họ thực hiện bất kỳ công việc bảo trì nào đối với máy để ngăn khả năng cấp điện trở lại cho máy.

To gain entry into the kegging line, an operator must first press the green pushbutton on the Solenoid Controlled Key Switch. Once the kegging line has been isolated, power is supplied to the solenoid and the Power Isolation Key can be removed from the lock. The Power Isolation Key is taken to the key exchange unit to release the Access Keys. Removing any of the Access Key traps the Power Isolation Key in the Key Exchange unit until the all Access Keys are returned.

These Access Keys are then transferred to the Key Exchange Door Locks. Inserting and turning the Access Key in
the door lock releases the Safety Key. Removing the Safety Key traps the Access Key in the door lock until the Safety Key is returned and releases the actuator to allow access into the cell. The operator should keep the Safety Key on their person as they perform any maintenance work on the machine to prevent the possibility of returning power to the machinery.

Yêu cầu ứng dụng – Dây chuyền đóng thùng

Dây chuyền đóng thùng trong các nhà máy bia được sử dụng để tải và vận chuyển các thùng bia rỗng thông qua hệ thống băng tải đến trạm chiết rót tự động. Mỗi trạm đổ đầy các thùng với số lượng sản phẩm cần thiết trước khi các thùng được xếp chồng lên pallet để vận chuyển. Các cửa ra vào đường kegging phải được bảo vệ để đảm bảo không thể tiếp cận đường dây cho đến khi nguồn điện vào đường dây đã được cách ly. Hệ thống an toàn phải tận dụng thời gian chạy xuống để tránh lãng phí sản phẩm nếu yêu cầu cách ly nguồn điện trong một chu kỳ của quy trình chiết rót.

Kegging lines in breweries are used to load and transport empty beer kegs via a conveyor system to an automated filling station. Each station fills the kegs with the required amount of product before the kegs are stacked onto a pallet for shipping. Doors to the kegging line should be safeguarded to insure access to the line isn’t possible until power to the line has been isolated. The safety system must utilise a run-down time to prevent wasting product if power isolation is requested during a cycle of the filling process.

Khoá liên động Interlock - đường kegging

Tham khảo thêm tại: https://minhviet-jsc.com/hang-san-pham/giai-phap-an-toan-safety-solution