Khoá liên động Interlock – Máy ly tâm

Khoá liên động Interlock – Máy ly tâm 

Khoá liên động Interlock – Máy ly tâm

Application Guide: Centrifuge Skip

Key Exchange Mechanical Door Lock

• S40C6SKL21ST401C1PBLREP

Key Controlled Safety Switch with Control Option Pod

Khoá liên động Interlock - Máy ly tâm Trình tự của Interlock

Để có lối vào máy ly tâm, người vận hành phải cách ly nguồn điện với máy ly tâm bằng cách tháo Khóa cách ly nguồn. Khi chìa khóa được xoay sang vị trí mở khóa, hai mạch an toàn trong công tắc cổng an toàn sẽ bị hỏng. Công tắc thứ ba trong thiết bị được kết nối khi rút chìa khóa, gửi tín hiệu giám sát đến hệ thống điều khiển của máy và chiếu sáng đèn LED màu đỏ để cảnh báo. Khóa cách ly nguồn được chuyển đến Khóa cửa cơ trao đổi khóa được gắn tại các cổng ra vào. Để nhả bộ truyền động ra khỏi đầu khóa cửa, phải cắm Chìa khóa Cách điện vào ổ khóa dưới cùng của khóa cửa. Tiếp theo, chìa khóa An toàn trên cùng phải được tháo ra khỏi Khóa đã rút và cổng phía trên ổ khóa phải được hạ xuống
mở khóa hoặc che bụi. Chìa khóa Cách ly Nguồn sẽ vẫn bị kẹt cho đến khi bộ truyền động và Chìa khóa An toàn được lắp trở lại vào ổ khóa cửa. Mỗi người vận hành khi vào ô nên giữ Chìa khóa an toàn trên người để giảm khả năng máy vô tình khởi động lại.

To gain entrance to the skip, an operator must isolate power to the centrifuge machinery by removing the Power Isolation Key. Once the key is turned to the unlocked position, the two safety circuits within the safety gate switch are broken. A third switch in the unit is connected when the key is removed, sending a monitoring signal to the machine’s control system and illuminating a red LEDs as warning. The Power Isolation Key is transferred to the to the Key Exchange Mechanical Door Lock mounted at the access gates. To release the actuator from the head of the door lock, the Power Isolation Key must be inserted into the bottom lock of the door lock. Next, the top Safety key must be removed from the Extracted Lock and the gate above the lock must be lowered over
the lock opening or dust cover. The Power Isolation Key will remain trapped until the actuator and Safety Keys are inserted back into the door lock. Each operator entering the cell should keep a Safety Key on their person to reduce the possibility of an inadvertent machine restart.

Yêu cầu ứng dụng – Máy ly tâm 

Máy ly tâm trong nhà máy sản xuất thực phẩm được sử dụng để xử lý nước thải bằng cách tách các chất rắn lơ lửng không hòa tan. Các chất rắn được đổ vào một thùng chứa nằm bên dưới máy ly tâm. Việc tiếp cận các cầu trượt phải được bảo vệ an toàn và chỉ có thể vào được sau khi nguồn điện của máy móc đã dừng có kiểm soát. Hệ thống an toàn được sử dụng cho ứng dụng này phải có khả năng chịu được môi trường bên ngoài và đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh cho ngành thực phẩm và đồ uống.

The centrifuge in a food manufacturing plant is used to treat waste water by separating out insoluble suspended solids. The solids are emptied into a skip located underneath the centrifuge. Access to the skips must be safeguarded and entry should only be possible once power to the machinery has come to a controlled stop. The safety system used for this application must be able to withstand the outside environments and meet the hygienic standards for the food and beverage industry.

Khoá liên động Interlock - Máy ly tâm 

Tham khảo thêm tại: https://minhviet-jsc.com/hang-san-pham/giai-phap-an-toan-safety-solution